Bóng
rổ
Trang chủ  > Bóng rổ  > 

Lịch thi đấu

Trang chủ  > Bóng rổ  > 

Lịch thi đấu

<
2024
Feb 24
2024
Feb 25
2024
Feb 26
2024
Feb 27
2024
Feb 28
2024
Feb 29
2024
Mar 01
2024
Mar 02
2024
Mar 03
2024
Mar 04
2024
Mar 05
2024
Mar 06
2024
Mar 07
2024
Mar 08
2024
Mar 09
>
<
2024
Feb 24
2024
Feb 25
2024
Feb 26
2024
Feb 27
2024
Feb 28
2024
Feb 29
2024
Mar 01
2024
Mar 02
2024
Mar 03
2024
Mar 04
2024
Mar 05
2024
Mar 06
2024
Mar 07
2024
Mar 08
2024
Mar 09
>
1
2
3
4
Tổng
H-T
Uganda NBL Women
Giờ: 02/03 00:00 Hết  
elect:
1.50 T 124.5 0.85 3.5 0.80 2.42 X 124.5 0.85
22
20
19
14
75
42
19
8
21
20
68
27
Polska Liga Koszykówki
Giờ: 02/03 00:30 Hết  
elect:
2.13 T 166.5 0.81 0.95 1.70 X 166.5 0.85 2.5
27
14
22
24
87
41
27
33
18
16
94
60
Finland Korisliigan
Giờ: 02/03 00:30 Hết  
elect:
1.30 T 169.5 0.90 7.5 0.85 3.08 X 169.5 0.86
19
21
24
15
79
40
22
26
18
25
91
48
Finland Korisliigan
Giờ: 02/03 00:30 Hết  
elect:
1.22 T 179.5 0.81 9.5 1.00 3.50 X 179.5 0.95
21
24
16
26
87
45
31
26
33
17
107
57
Finland Korisliigan
Giờ: 02/03 00:30 Hết  
elect:
1.67 T 166.5 0.88 2.5 0.80 2.17 X 166.5 0.88
16
25
16
27
84
41
33
20
22
14
89
53
VTB United League
Giờ: 02/03 00:30 Hết  
elect:
1.67 T 162.5 0.91 2.5 0.86 2.17 X 162.5 0.85
20
19
29
13
81
39
16
19
19
17
71
35
Finland Division 1B
Giờ: 02/03 00:30 Hết  
elect:
1.71 T 160.5 0.93 1.5 0.87 2.01 X 160.5 0.79
11
19
27
23
80
30
30
20
20
16
86
50
Finland Division 1A
Giờ: 02/03 00:30 Hết  
elect:
1.20 T 156.5 0.85 12.5 0.75 4.03 X 156.5 0.85
Finland Korisliiga Women
Giờ: 02/03 00:30 Hết  
elect:
21
23
17
26
87
44
18
23
21
16
78
41
Finland Korisliiga Women
Giờ: 02/03 00:30 Hết  
elect:
24
18
15
28
85
42
17
14
26
16
73
31
Latvia NBL
Giờ: 02/03 00:30 Hết  
elect:
14
21
25
25
85
35
19
13
14
12
58
32
Algeria National A Women
Giờ: 02/03 00:30 Hết  
elect:
26
16
14
24
80
42
11
4
9
13
37
15
National Basketball League (Bulgaria)
Giờ: 02/03 00:30 Hoãn  
elect:
1.30 T 164.5 0.91 7 0.96 3.22 X 164.5 0.81
Slovak Extraliga Basketball
Giờ: 02/03 01:00 Hết  
elect:
VTB United League
Giờ: 02/03 01:00 Hết  
elect:
2.20 T 156.5 1.05 0.95 1.65 X 156.5 0.71 2.5
17
20
16
16
69
37
19
19
22
19
79
38
Estonian–Latvian Basketball League
Giờ: 02/03 01:00 Hết  
elect:
1.12 T 172.5 0.85 10.5 0.71 4.33 X 172.5 0.85
23
25
29
24
101
48
29
22
19
20
90
51
Estonian–Latvian Basketball League
Giờ: 02/03 01:00 Hết  
elect:
1.25 T 161.5 0.85 7.5 0.86 3.32 X 161.5 0.85
25
24
18
29
96
49
12
13
25
12
62
25
Serbia 2nd League
Giờ: 02/03 01:00 Hết  
elect:
22
17
18
27
84
39
18
14
18
27
77
32
Finland Division 1A
Giờ: 02/03 01:00 Hết  
elect:
1.19 T 170.5 0.85 10.5 0.85 4.12 X 170.5 0.85
18
21
21
27
87
39
27
20
19
18
84
47
Estonia 1 Liiga
Giờ: 02/03 01:00 Hết  
elect:
28
23
22
27
100
51
21
18
26
29
94
39
Adriatic Basketball D2
Giờ: 02/03 01:00 Hoãn  
elect:
Adriatic Basketball D2
Giờ: 02/03 01:00 Hoãn  
elect:
Turkish Basketball League
Giờ: 02/03 01:30 Hết  
elect:
2.56 T 170.5 0.81 0.88 1.50 X 170.5 0.85 4.5
17
14
25
12
68
31
26
23
26
27
102
49
Czech Women's Basketball League
Giờ: 02/03 01:30 Hết  
elect:
3.50 T 141.5 0.95 0.85 1.26 X 141.5 0.75 9.5
27
18
21
15
81
45
23
21
24
22
90
44
Senegal Division 1
Giờ: 02/03 01:30 Hết  
elect:
1.15 T 127.5 0.85 8.5 0.91 3.85 X 127.5 0.85
14
15
12
11
52
29
16
8
13
9
46
24
Latvia NBL
Giờ: 02/03 01:30 Hết  
elect:
1.32 T 167.5 0.86 7.5 0.97 3.08 X 167.5 0.86
14
17
20
24
75
31
19
15
24
24
82
34
Estonia 1 Liiga
Giờ: 02/03 01:30 Hết  
elect:
10
17
15
12
54
27
20
22
15
15
72
42
Estonia 1 Liiga
Giờ: 02/03 01:30 Hết  
elect:
14
21
12
26
73
35
21
21
21
16
79
42
Senegal Division 1 Women
Giờ: 02/03 01:30 Hết  
elect:
27
15
21
25
88
42
8
7
18
12
45
15
EURO
Giờ: 02/03 01:45 Hết  
elect:
1.26 T 167.5 0.99 7 0.74 3.50 X 167.5 0.85
32
23
23
33
111
55
34
20
24
18
96
54
EURO
Giờ: 02/03 02:00 Hết  
elect:
1.98 T 153.5 0.80 1.00 1.88 X 153.5 0.90
20
19
17
20
76
39
23
18
28
26
95
41
Adriatic Basketball League
Giờ: 02/03 02:00 Hết  
elect:
1.30 T 152.5 0.81 6.5 0.70 3.08 X 152.5 0.85
25
19
19
14
77
44
19
12
9
21
61
31
Women’s Swedish Basketball League
Giờ: 02/03 02:00 Hết  
elect:
23
18
27
29
97
41
27
16
12
18
73
43
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:00 Hết  
elect:
1.39 T 163.5 0.84 6 0.97 2.75 X 163.5 0.88
24
21
26
17
88
45
20
28
13
14
75
48
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:00 Hết  
elect:
1.60 T 162.5 0.75 2.5 0.75 2.20 X 162.5 0.95
17
20
25
16
78
37
18
26
16
33
93
44
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:00 Hết  
elect:
1.26 T 163.5 0.75 8.5 1.03 3.50 X 163.5 0.98
18
30
15
13
76
48
19
12
16
17
64
31
Sweden Superettan
Giờ: 02/03 02:00 Hết  
elect:
1.90 T 171.5 0.96 1 1.03 1.80 X 171.5 0.77
29
18
15
21
83
47
16
24
23
23
86
40
Uganda NBL
Giờ: 02/03 02:00 Hết  
elect:
3.22 T 139.5 0.90 0.88 1.25 X 139.5 0.80 8.5
18
10
8
24
60
28
17
19
6
12
54
36
BIH Prvenstvo League
Giờ: 02/03 02:00 Hết  
elect:
18
12
14
21
80
30
21
14
17
13
71
35
Czech Republic Liga 1
Giờ: 02/03 02:00 Hết  
elect:
1.22 T 178 0.85 6 0.90 3.85 X 178 0.87
24
24
20
27
95
48
29
9
14
20
72
38
Czech Republic Liga 1
Giờ: 02/03 02:00 Hết  
elect:
1.97 T 152 0.78 0.71 1.73 X 152 0.94 3.5
18
31
12
28
89
49
24
24
19
11
78
48
Czech Republic Liga 1
Giờ: 02/03 02:00 Hết  
elect:
2.61 T 151 0.73 0.76 1.43 X 151 1.01 5.5
19
22
16
20
77
41
23
24
25
18
90
47
Latvia NBL
Giờ: 02/03 02:00 Hết  
elect:
1.37 T 163.5 0.86 5.5 0.87 2.85 X 163.5 0.86
24
20
25
21
90
44
16
13
27
23
79
29
Swedish Basketball League
Giờ: 02/03 02:04 Hết  
elect:
2.88 T 170.5 0.88 0.95 1.35 X 170.5 0.88 5.5
16
26
17
9
68
42
25
18
24
12
79
43
Swedish Basketball League
Giờ: 02/03 02:04 Hết  
elect:
2.88 T 173.5 0.85 0.90 1.35 X 173.5 0.91 6.5
19
23
32
12
86
42
19
33
27
16
95
52
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:30 Hết  
elect:
2.35 T 158.5 0.72 0.83 1.53 X 158.5 1.03 4
14
18
18
8
58
32
19
21
15
7
62
40
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:30 Hết  
elect:
1.63 T 158.5 0.75 3.5 0.85 2.13 X 158.5 0.95
30
18
22
20
90
48
14
19
10
12
55
33
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:30 Hết  
elect:
2.96 T 168.5 0.71 0.72 1.35 X 168.5 1.04 7
27
18
19
37
101
45
13
26
25
26
90
39
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:30 Hết  
elect:
1.90 T 172.5 0.95 0.85 1.80 X 172.5 0.75 1.5
26
31
17
24
98
57
21
16
17
12
66
37
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:30 Hết  
elect:
2.44 T 162.5 0.86 0.82 1.49 X 162.5 0.86 4.5
18
18
16
18
70
36
18
22
19
12
71
40
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:30 Hết  
elect:
1.46 T 165 0.76 6.5 1.05 2.51 X 165 0.97
25
21
26
21
93
46
21
15
16
27
79
36
Sweden Superettan
Giờ: 02/03 02:30 Hết  
elect:
1.93 T 167.5 0.75 0.85 1.77 X 167.5 0.95 3.5
12
32
23
29
96
44
14
24
21
15
74
38
Czech Republic Liga 1
Giờ: 02/03 02:30 Hết  
elect:
1.26 T 151.5 0.95 2.5 1.02 3.50 X 151.5 0.75
10
26
26
20
82
36
26
12
13
13
64
38
Czech Republic Liga 1
Giờ: 02/03 02:30 Hết  
elect:
1.32 T 153 1.03 6 0.82 3.08 X 153 0.72
14
19
16
25
74
33
18
23
24
16
81
41
Czech Republic Liga 1
Giờ: 02/03 02:30 Hết  
elect:
24
19
17
22
82
43
27
22
17
20
86
49
EURO
Giờ: 02/03 03:00 Hết  
elect:
2.56 T 154.5 0.75 0.93 1.50 X 154.5 0.95 4.5
22
17
23
19
81
39
13
22
21
21
77
35
Basketball Bundesliga
Giờ: 02/03 03:00 Hết  
elect:
28
17
15
26
86
45
23
18
21
18
80
41
Premier A Slovenian Basketball League
Giờ: 02/03 03:00 Hết  
elect:
1.29 T 169.5 0.78 9.5 1.05 3.27 X 169.5 0.94
22
24
16
23
85
46
19
17
20
9
65
36
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:00 Hết  
elect:
1.95 T 158.5 0.85 0.85 1.75 X 158.5 0.85 1.5
15
18
21
22
76
33
14
20
17
21
72
34
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:00 Hết  
elect:
1.35 T 162.5 0.85 5.5 0.75 2.96 X 162.5 0.85
24
22
21
13
92
46
25
11
23
21
88
36
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:00 Hết  
elect:
1.51 T 159.5 0.77 4.5 0.91 2.38 X 159.5 0.96
16
21
19
31
87
37
19
21
19
16
75
40
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:00 Hết  
elect:
1.82 T 149.5 0.80 2.5 0.95 1.88 X 149.5 0.90
19
12
16
17
64
31
15
16
10
11
52
31
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:00 Hết  
elect:
1.21 T 150.5 0.90 10.5 0.85 3.94 X 150.5 0.80
20
19
23
21
83
39
15
14
18
19
66
29
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:00 Hết  
elect:
1.20 T 161.5 0.85 11.5 0.95 4.03 X 161.5 0.85
18
17
27
17
79
35
23
19
27
14
83
42
BNXT
Giờ: 02/03 03:00 Hết  
elect:
1.73 T 152.5 0.86 2 0.86 1.97 X 152.5 0.86
23
16
22
17
78
39
19
25
18
14
76
44
Slovenia 1. Women
Giờ: 02/03 03:00 Hết  
elect:
1.38 T 130.5 0.95 5.5 0.75 2.78 X 130.5 0.75
17
10
17
21
65
27
14
12
19
12
57
26
Norway Division 1
Giờ: 02/03 03:00 Hết  
elect:
28
9
18
14
69
37
17
15
19
13
64
32
Iceland Division 1
Giờ: 02/03 03:15 Hết  
elect:
22
24
27
20
93
46
24
17
18
20
79
41
Iceland Division 1
Giờ: 02/03 03:15 Hết  
elect:
17
17
21
16
71
34
25
19
28
26
98
44
Iceland Division 1
Giờ: 02/03 03:15 Hết  
elect:
26
20
23
30
99
46
25
19
17
34
95
44
EURO
Giờ: 02/03 03:30 Hết  
elect:
1.45 T 160 0.85 4.5 0.85 2.69 X 160 0.99
20
12
21
21
74
32
19
8
19
20
66
27
EURO
Giờ: 02/03 03:30 Hết  
elect:
1.48 T 161.5 0.80 3.5 0.71 2.61 X 161.5 0.90
21
14
16
16
67
35
12
21
27
17
77
33
British Basketball League
Giờ: 02/03 03:30 Hết  
elect:
2.47 T 176.5 0.95 0.88 1.50 X 176.5 0.75 4.5
25
16
25
21
87
41
30
21
28
27
106
51
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:30 Hết  
elect:
1.42 T 160.5 0.80 5.5 0.85 2.63 X 160.5 0.90
20
20
24
31
95
40
26
22
21
16
85
48
Liga Espanola de Baloncesto
Giờ: 02/03 03:30 Hết  
elect:
2.13 T 161.5 0.80 0.95 1.70 X 161.5 0.96 2.5
14
22
25
19
80
36
18
18
21
27
84
36
Switzerland NLB
Giờ: 02/03 03:30 Hết  
elect:
1.23 T 143.5 0.85 10.5 0.85 3.77 X 143.5 0.85
28
16
20
23
87
44
14
15
17
14
60
29
ENBL
Giờ: 02/03 03:30 Hết  
elect:
2.25 T 175.5 0.95 0.85 1.57 X 175.5 0.75 3.5
17
27
21
22
87
44
19
31
18
24
92
50
United League European Basketball
Giờ: 02/03 03:30 Hoãn  
elect:
British Basketball League
Giờ: 02/03 03:45 Hết  
elect:
1.55 T 183.5 0.70 4.5 1.00 2.36 X 183.5 1.00
17
25
28
31
101
42
23
19
20
31
93
42
Ireland Basketball Premier League
Giờ: 02/03 04:00 Hết  
elect:
101
101
92
92
Argentina LDD
Giờ: 02/03 04:00 Hết  
elect:
19
14
22
27
82
33
8
16
16
17
57
24
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 04:00 Hết  
elect:
2.81 T 144.5 0.85 0.85 1.35 X 144.5 0.85 6.5
10
17
25
10
62
27
19
21
20
17
77
40
Lega Basket Serie A(Women)
Giờ: 02/03 04:15 Hết  
elect:
1.20 T 134.5 0.85 10.5 0.85 4.03 X 134.5 0.85
Liga Portuguesa de Basquetebol
Giờ: 02/03 04:30 Hết  
elect:
2.66 T 151.5 0.75 0.70 1.41 X 151.5 0.95 6.5
10
15
9
21
55
25
16
22
22
14
74
38
Spain Liga EBA
Giờ: 02/03 04:30 Hết  
elect:
20
13
22
21
76
33
25
22
15
22
84
47
Argentina LDD
Giờ: 02/03 05:00 Hết  
elect:
32
29
27
23
111
61
13
12
12
15
52
25
Liga Nacional de Bosquetbol
Giờ: 02/03 05:00 Hoãn  
elect:
Portugal Nacional 1A
Giờ: 02/03 05:30 Hết  
elect:
1.25 T 142.5 0.86 8.5 0.70 3.22 X 142.5 0.80
17
24
19
25
85
41
25
18
12
22
77
43
Portugal Nacional 2A
Giờ: 02/03 05:30 Hết  
elect:
3.27 T 132.5 0.75 0.75 1.29 X 132.5 0.95 7.5
16
14
21
9
60
30
14
26
20
21
81
40
Portugal U21 Champs
Giờ: 02/03 05:30 Hết  
elect:
16
18
23
9
66
34
14
15
13
23
65
29
Portugal Nacional 1A
Giờ: 02/03 05:45 Hết  
elect:
11
29
18
24
82
40
14
18
21
20
73
32
Portugal Div 2 Women
Giờ: 02/03 05:45 Hết  
elect:
13
13
14
12
52
26
21
23
17
13
74
44
Novo Basquete Brasil
Giờ: 02/03 06:30 Hết  
elect:
2.42 T 153.5 0.83 0.76 1.50 X 153.5 0.83 5.5
15
19
21
18
73
34
22
28
25
20
95
50
National Committee Association America
Giờ: 02/03 07:00 Hết  
elect:
1.25 T 149.5 0.97 7.5 0.80 3.77 X 149.5 0.83
28
38
66
28
28
31
59
28
Novo Basquete Brasil
Giờ: 02/03 07:00 Hết  
elect:
2.81 T 160.5 0.76 1.00 1.35 X 160.5 0.90 5.5
13
19
21
17
70
32
17
16
33
11
77
33
Liga Nacional de Bosquetbol
Giờ: 02/03 07:00 Hết  
elect:
1.15 T 161.5 0.76 10.5 0.86 3.85 X 161.5 0.90
20
20
18
27
85
40
Argentina La Liga
Giờ: 02/03 07:00 Hết  
elect:
1.30 T 158.5 0.94 7.5 0.96 3.00 X 158.5 0.80
9
24
19
19
71
33
12
25
16
19
72
37
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 07:00 Hết  
elect:
3.22 T 147.5 0.90 0.80 1.25 X 147.5 0.80 9.5
22
16
17
28
83
38
19
20
20
28
87
39
Chilean National Basketball League
Giờ: 02/03 07:15 Hết  
elect:
1.27 T 155.5 0.88 8.5 0.91 3.22 X 155.5 0.88
20
18
25
16
79
38
25
13
20
12
70
38
National Committee Association America
Giờ: 02/03 07:30 Hết  
elect:
1.29 T 151 1.00 6 0.75 3.43 X 151 0.81
Chilean National Basketball League
Giờ: 02/03 07:30 Hết  
elect:
2.02 T 144.5 0.86 0.95 1.80 X 144.5 0.90 1.5
15
21
22
19
77
36
26
19
23
11
79
45
National Basketball Association
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
3.08 T 218.5 0.65 0.96 1.36 X 218.5 1.05 6.5
24
24
22
30
100
48
32
31
28
19
110
63
National Basketball Association
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
1.12 T 211.5 0.65 10.5 0.66 5.16 X 211.5 1.05
32
26
30
33
121
58
27
36
21
30
114
63
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
1.69 T 153 0.76 4.5 1.20 2.11 X 153 1.06
46
36
82
46
42
37
79
42
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
1.76 T 142 0.97 3 1.13 2.01 X 142 0.83
32
29
61
32
27
29
56
27
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
2.14 T 137.5 0.74 0.95 1.67 X 137.5 1.08 2
22
36
58
22
29
26
55
29
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
1.68 T 147.5 1.14 2.5 0.95 2.13 X 147.5 0.70
28
33
61
28
31
40
71
31
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
1.55 T 155.5 0.84 2.5 0.76 2.38 X 155.5 0.96
30
34
64
30
37
45
82
37
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
1.63 T 141.5 0.90 1.5 0.70 2.21 X 141.5 0.90
28
33
71
28
19
42
68
19
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
1.77 T 174 0.78 2.5 1.08 2.00 X 174 1.04
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
36
44
80
36
27
29
56
27
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
2.47 T 136 0.90 0.94 1.52 X 136 0.90 3.5
39
29
68
39
29
41
70
29
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
1.76 T 149.5 0.95 1.5 0.85 2.01 X 149.5 0.85
42
36
78
42
29
30
59
29
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
1.47 T 151 0.68 3.5 0.78 2.61 X 151 1.17
45
47
92
45
30
45
75
30
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
1.81 T 130.5 0.83 1.5 0.93 1.95 X 130.5 0.97
27
30
57
27
31
28
59
31
Uruguay League
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
3.22 T 162.5 0.80 0.90 1.25 X 162.5 0.90 7.5
16
27
26
20
89
43
16
28
14
16
74
44
NBA G-League
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
26
26
33
32
117
52
22
25
24
16
87
47
NBA G-League
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
30
31
23
23
107
61
31
25
28
21
105
56
NBA G-League
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
38
40
19
41
138
78
23
29
31
24
107
52
NBA G-League
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
20
38
30
22
110
58
24
30
20
28
102
54
Argentina La Liga
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
1.25 T 152.5 0.90 8.5 0.96 3.22 X 152.5 0.84
18
25
13
17
73
43
18
24
28
11
81
42
Argentina La Liga
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
3.00 T 152.5 0.90 0.86 1.30 X 152.5 0.84 7.5
21
20
12
10
63
41
23
19
11
17
70
42
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
18
11
9
24
62
29
13
22
21
20
76
35
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 08:00 Hết  
elect:
3.85 T 142.5 0.90 0.85 1.15 X 142.5 0.80 11.5
14
18
14
4
50
32
21
18
19
21
79
39
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00 Hoãn  
elect:
National Basketball Association
Giờ: 02/03 08:30 Hết  
elect:
1.25 T 236.5 0.70 7.5 0.71 3.70 X 236.5 1.00
38
28
36
36
138
66
32
27
31
20
110
59
National Basketball Association
Giờ: 02/03 08:30 Hết  
elect:
2.28 T 236.5 0.70 1.00 1.66 X 236.5 1.00 2.5
31
33
19
22
105
64
28
33
32
27
120
61
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:30 Hết  
elect:
28
48
76
28
43
43
86
43
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:30 Hết  
elect:
2.47 T 153.5 0.74 0.75 1.52 X 153.5 1.08 5.5
45
33
78
45
39
43
82
39
National Basketball Association
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
1.48 T 237.5 0.70 4.5 0.76 2.66 X 237.5 1.00
48
29
31
21
129
77
26
30
16
30
102
56
National Basketball Association
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
1.28 T 223.5 0.95 6.5 0.66 3.50 X 223.5 0.75
22
37
23
33
120
59
30
30
31
24
124
60
National Basketball Association
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
1.91 T 208.5 0.70 0.81 1.97 X 208.5 1.00
21
24
27
20
92
45
17
34
40
31
122
51
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
2.61 T 158.5 0.97 0.83 1.47 X 158.5 0.83 5.5
46
35
81
46
34
53
87
34
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
41
43
84
41
33
37
70
33
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
1.28 T 146.5 1.09 8.5 1.09 3.50 X 146.5 0.73
34
46
80
34
36
33
69
36
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
1.56 T 163.5 0.98 2.5 0.78 2.35 X 163.5 0.82
30
51
81
30
38
29
67
38
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
1.22 T 138.5 0.93 9.5 1.14 4.12 X 138.5 0.87
38
40
90
38
35
43
87
35
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
46
35
81
46
34
53
87
34
NBA G-League
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
23
28
22
35
108
51
34
35
22
26
117
69
Argentina LDD
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
28
20
20
24
92
48
10
23
15
25
73
33
Argentina La Liga
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
1.30 T 146.5 0.84 6.5 0.90 3.00 X 146.5 0.90
27
20
19
24
90
47
23
14
8
10
55
37
Argentina La Liga
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
1.95 T 134.5 0.87 0.86 1.85 X 134.5 0.87 1.5
6
20
16
12
54
26
8
16
12
17
53
24
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 09:00 Hết  
elect:
14
19
24
20
77
33
26
24
15
20
85
50
Liga Nacional de Bosquetbol
Giờ: 02/03 09:10 Hết  
elect:
1.20 T 156.5 0.96 10.5 1.06 3.50 X 156.5 0.70
30
13
28
27
98
43
24
18
17
14
73
42
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:15 Hết  
elect:
2.66 T 140 0.72 0.98 1.45 X 140 1.12 4.5
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:30 Hết  
elect:
1.25 T 149 0.85 9 0.96 3.77 X 149 0.95
LSU
39
38
77
39
LSU
23
38
61
23
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 09:30 Hết  
elect:
1.50 T 146.5 0.85 3.5 0.80 2.42 X 146.5 0.85
14
18
13
25
70
32
14
14
10
25
63
28
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 09:30 Hết  
elect:
21
14
19
24
78
35
14
25
20
16
75
39
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 09:30 Hết  
elect:
1.55 T 133.5 0.85 3.5 0.88 2.33 X 133.5 0.85
21
16
13
21
71
37
8
21
19
18
66
29
National Committee Association America
Giờ: 02/03 10:00 Hết  
elect:
1.95 T 139.5 0.95 1.5 1.13 1.81 X 139.5 0.85
32
45
77
32
35
37
72
35
NBA G-League
Giờ: 02/03 10:00 Hết  
elect:
22
35
34
31
122
57
35
26
20
26
107
61
Mexico LBE
Giờ: 02/03 10:00 Hết  
elect:
34
32
39
17
122
66
30
26
15
19
90
56
Mexico CIBACOPA
Giờ: 02/03 10:15 H4  
elect:
1.40 T 182.5 0.85 6.5 0.88 2.66 X 182.5 0.85
17
21
16
23
77
38
14
18
11
29
72
32
National Basketball Association
Giờ: 02/03 11:00 H3  
elect:
2.49 T 210.5 0.70 1.19 1.55 X 210.5 1.00 11.5
24
20
16
60
44
33
25
18
76
58
NBA G-League
Giờ: 02/03 11:00 Treo  
elect:
Mexico CIBACOPA
Giờ: 02/03 11:20 H3  
elect:
1.25 T 156.5 1.11 17.5 1.00 3.22 X 156.5 0.56
27
11
22
60
38
18
15
13
46
33
National Basketball Association
Giờ: 02/03 11:30 Nghỉ  
elect:
1.05 T 260.5 0.85 21.5 1.11 7.66 X 260.5 0.85
National Committee Association America
Giờ: 02/03 11:30 H3  
elect:
37
8
45
37
24
8
32
24
Mexico CIBACOPA
Giờ: 02/03 11:30 H3  
elect:
1.30 T 181.5 1.05 11.5 1.11 3.00 X 181.5 0.61
24
18
17
59
42
21
20
8
49
41
National Committee Association America
Giờ: 02/03 12:00 H1  
elect:
41
41
41
28
28
28
Japan Women's Basketball League
Giờ: 02/03 12:30 H1  
elect:
1.93 T 139.5 0.71 0.95 1.87 X 139.5 0.95 8.5
Mexico CIBACOPA
Giờ: 02/03 12:30 H1  
elect:
1.30 T 179.5 0.85 7.5 0.88 3.00 X 179.5 0.85
Japan Women's Basketball League
Giờ: 02/03 12:30 Treo  
elect:
1.30 T 137.5 0.95 7.5 0.90 3.00 X 137.5 0.75
Korea Basketball League
Giờ: 02/03 13:00    
elect:
1.15 T 167.5 0.95 9 0.78 4.70 X 167.5 0.89
Korea Basketball League
Giờ: 02/03 13:00    
elect:
2.12 T 169.5 0.97 1.04 1.75 X 169.5 0.87 1.5
Japan Women's Basketball League
Giờ: 02/03 13:00    
elect:
Japan Women's Basketball League
Giờ: 02/03 13:00    
elect:
3.63 T 136.5 0.85 0.78 1.20 X 136.5 0.85 10.5
Japan Women's Basketball League
Giờ: 02/03 13:00    
elect:
2.47 T 142.5 0.90 0.96 1.48 X 142.5 0.80 4.5
National Basketball League(Japan)
Giờ: 02/03 13:00    
elect:
Basketball Japan League
Giờ: 02/03 13:05    
elect:
2.51 T 162.5 1.02 1.05 1.50 X 162.5 0.80 3.5
Japan League B3
Giờ: 02/03 13:05    
elect:
2.42 T 152.5 1.05 0.80 1.50 X 152.5 0.65 4.5
National Basketball League(Japan)
Giờ: 02/03 14:00    
elect:
1.61 T 174 0.88 4 0.96 2.17 X 174 0.84
National Basketball League(Japan)
Giờ: 02/03 14:00    
elect:
1.14 T 165 0.92 12 0.89 4.84 X 165 0.80
National Basketball League(Japan)
Giờ: 02/03 14:00    
elect:
1.41 T 169.5 0.83 6.5 1.00 2.66 X 169.5 0.89
Japan League B3
Giờ: 02/03 14:00    
elect:
1.65 T 162.5 0.85 2.5 0.88 2.17 X 162.5 0.85
Taiwan T1 League
Giờ: 02/03 14:00    
elect:
1.26 3.50
Basketball Japan League
Giờ: 02/03 14:05    
elect:
1.28 T 159.5 1.00 7.5 0.82 3.27 X 159.5 0.82
Basketball Japan League
Giờ: 02/03 14:05    
elect:
1.20 T 143.5 0.87 9.5 0.84 3.94 X 143.5 0.95
Basketball Japan League
Giờ: 02/03 14:05    
elect:
1.35 T 156.5 0.95 6.5 0.89 2.96 X 156.5 0.87
Basketball Japan League
Giờ: 02/03 14:05    
elect:
1.25 T 153.5 0.91 8.5 0.95 3.56 X 153.5 0.91
Basketball Japan League
Giờ: 02/03 14:05    
elect:
1.69 T 163.5 0.97 2.5 0.89 2.17 X 163.5 0.85
Chinese Taipei P League
Giờ: 02/03 14:30    
elect:
1.95 T 189.5 0.90 0.80 1.85 X 189.5 0.80 1.5
Basketball Japan League
Giờ: 02/03 14:35    
elect:
1.16 T 148.5 0.87 10.5 0.99 4.33 X 148.5 0.95
Korea Basketball League
Giờ: 02/03 15:00    
elect:
3.70 T 172.5 0.89 1.02 1.25 X 172.5 0.95 8
Philippine Basketball Cup
Giờ: 02/03 15:00    
elect:
3.17 T 202 0.82 0.97 1.30 X 202 1.00 7.5
National Basketball League(Indonesia)
Giờ: 02/03 15:00    
elect:
1.15 T 143.5 0.79 12.5 0.93 3.85 X 143.5 0.91
National Basketball League(Japan)
Giờ: 02/03 15:00    
elect:
2.12 T 152 0.91 0.95 1.64 X 152 0.81 2
Uganda NBL Women
Giờ: 02/03 15:00    
elect:
Basketball Japan League
Giờ: 02/03 15:05    
elect:
1.39 T 161.5 0.97 5.5 0.89 2.81 X 161.5 0.85
Basketball Japan League
Giờ: 02/03 15:05    
elect:
2.31 T 165.5 0.97 0.95 1.60 X 165.5 0.85 3.5
Basketball Japan League
Giờ: 02/03 15:05    
elect:
2.51 T 153.5 0.87 0.95 1.50 X 153.5 0.95 4.5
Japan Women's Basketball League
CBA All Star
Giờ: 02/03 15:45    
elect:
Women’s National Basketball League(Australia)
Giờ: 02/03 16:00    
elect:
2.63 T 156.5 0.82 0.92 1.45 X 156.5 1.00 4.5
Japan Women's Basketball League
Giờ: 02/03 16:00    
elect:
National Basketball League(Japan)
Giờ: 02/03 16:00    
elect:
1.61 T 142 0.79 2.5 0.80 2.17 X 142 0.93
Taiwan T1 League
Giờ: 02/03 16:30    
elect:
3.08 1.32
Basketball Japan League
Giờ: 02/03 16:35    
elect:
1.87 T 158.5 0.97 1.5 0.99 1.97 X 158.5 0.85
National Basketball League(Japan)
Giờ: 02/03 16:40    
elect:
VTB United League
Giờ: 02/03 17:00    
elect:
1.45 T 161 0.80 4 0.80 2.58 X 161 0.96
National Basketball League(Indonesia)
Giờ: 02/03 17:00    
elect:
3.50 T 156.5 0.95 1.25 1.20 X 156.5 0.75 8.5
Georgia Primera Division
Giờ: 02/03 17:00    
elect:
Chinese Taipei P League
Giờ: 02/03 17:00    
elect:
1.80 T 191.5 0.95 1.5 0.90 2.00 X 191.5 0.75
Uganda NBL
Giờ: 02/03 17:00    
elect:
1.55 T 137.5 0.85 3.5 0.88 2.33 X 137.5 0.85
Basketball Japan League
Giờ: 02/03 17:05    
elect:
1.35 T 159.5 0.87 6.5 0.94 2.96 X 159.5 0.95
Baltic WBBL Women
Giờ: 02/03 17:45    
elect:
Turkish Basketball League
Giờ: 02/03 18:00    
elect:
2.69 T 157 0.92 0.90 1.45 X 157 0.92 5.5
Belarus Basketball Super League
Giờ: 02/03 18:00    
elect:
0
0
Philippine Basketball Cup
Giờ: 02/03 18:15    
elect:
2.40 T 200 0.85 0.95 1.55 X 200 0.97 3.5
Mongolia MBL
Giờ: 02/03 18:40    
elect:
4.84 T 147.5 0.86 0.87 1.14 X 147.5 0.86 11.5
VTB United League
Giờ: 02/03 19:00    
elect:
1.40 T 165 0.80 5 0.80 2.72 X 165 0.96
Liga Nationala (Women's basketball)
Giờ: 02/03 19:00    
elect:
1.20 T 137 0.77 9.5 0.77 4.03 X 137 0.96
Women’s Turkish Basketball League
Giờ: 02/03 19:00    
elect:
3.22 T 137.5 0.56 0.85 1.25 X 137.5 1.16 8.5
National Basketball League(Indonesia)
Giờ: 02/03 19:00    
elect:
4.33 T 136.5 0.90 1.06 1.10 X 136.5 0.80 12.5
Belarus Basketball Super League
Giờ: 02/03 19:00    
elect:
Greek Basket League Women
Giờ: 02/03 19:00    
elect:
1.55 T 142.5 0.82 4.5 0.96 2.29 X 142.5 0.90
Uganda NBL Women
Giờ: 02/03 19:00    
elect:
1.80 T 126.5 0.85 1.5 0.88 2.00 X 126.5 0.85
Rwanda National League Women
Giờ: 02/03 19:00    
elect:
2.66 T 111.5 0.85 0.88 1.40 X 111.5 0.85 5.5
CBA All Star
Giờ: 02/03 19:10    
elect:
Women's Chinese Basketball Association
Giờ: 02/03 19:30    
elect:
Women's Chinese Basketball Association
Giờ: 02/03 19:30    
elect:
Women's Chinese Basketball Association
Giờ: 02/03 19:30    
elect:
Women's Chinese Basketball Association
Giờ: 02/03 19:30    
elect:
Georgia Primera Division
Giờ: 02/03 19:30    
elect:
Premier A Slovenian Basketball League
Giờ: 02/03 20:00    
elect:
1.35 T 157 0.87 7 0.80 2.96 X 157 0.85
Women’s Turkish Basketball League
Giờ: 02/03 20:00    
elect:
MKD SL
Giờ: 02/03 20:00    
elect:
Turkey Basketball League 2
Giờ: 02/03 20:00    
elect:
1.45 T 166.5 0.80 5.5 0.85 2.58 X 166.5 0.96
Belarus Basketball Super League
Giờ: 02/03 20:00    
elect:
Turkey Kastamonu Basketball League Women
Giờ: 02/03 20:00    
elect:
Poland 1 Liga Women
Giờ: 02/03 20:00    
elect:
Poland 1 Liga Women
Giờ: 02/03 20:00    
elect:
Turkish Basketball League
Giờ: 02/03 20:30    
elect:
1.75 T 160.5 0.92 2 0.90 2.12 X 160.5 0.92
Polska Liga Koszykówki
Giờ: 02/03 20:30    
elect:
1.20 T 161.5 0.88 9.5 0.85 3.63 X 161.5 0.88
DWBL
Giờ: 02/03 21:00    
elect:
Women’s Swedish Basketball League
Giờ: 02/03 21:00    
elect:
Women’s Turkish Basketball League
Giờ: 02/03 21:00    
elect:
1.10 T 156.5 0.85 12.5 0.88 4.33 X 156.5 0.85
National Basketball League(Indonesia)
Giờ: 02/03 21:00    
elect:
1.30 T 142.5 0.80 7.5 0.84 3.00 X 142.5 0.90
Kazakhstan Division I Basketball League
Giờ: 02/03 21:00    
elect:
Estonian–Latvian Basketball League
Giờ: 02/03 21:00    
elect:
3.00 T 150.5 0.80 0.91 1.30 X 150.5 0.90 7.5
Poland 1st Division
Giờ: 02/03 21:00    
elect:
1.13 T 169.5 0.83 11 0.91 5.16 X 169.5 0.89
Uganda NBL
Giờ: 02/03 21:00    
elect:
2.00 T 129.5 0.85 0.88 1.80 X 129.5 0.85 1.5
Switzerland NLB
Giờ: 02/03 21:00    
elect:
2.36 T 145.5 0.86 0.95 1.52 X 145.5 0.86 2.5
Danish Basketball League
Giờ: 02/03 21:30    
elect:
Women’s Swedish Basketball League
Giờ: 02/03 21:30    
elect:
Women’s Swedish Basketball League
Giờ: 02/03 21:30    
elect:
BLNO
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
4.70 T 162 0.92 0.88 1.15 X 162 0.80 10
National Basketball League (Czech Republic)
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
1.15 T 161 0.91 10.5 0.85 4.70 X 161 0.81
National Basketball League (Bulgaria)
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
1.26 T 171 0.87 7 0.74 3.50 X 171 0.85
Lega Basket Serie A(Women)
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
4.84 T 141.5 0.91 0.97 1.14 X 141.5 0.81 12
Greek Basketball League
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
Georgia Primera Division
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
Turkey Basketball League 2
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
1.80 T 157.5 0.80 1.5 0.90 2.02 X 157.5 0.96
Kazakhstan Division I Basketball League
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
Lithuania D2
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
1.55 T 172.5 0.85 3.5 0.83 2.33 X 172.5 0.85
Lithuania D2
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
3.00 T 155.5 0.80 0.95 1.30 X 155.5 0.90 7.5
Lithuania D2
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
1.70 T 167.5 0.85 1.5 0.81 2.11 X 167.5 0.85
Lithuania D2
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
1.25 T 147.5 0.90 8.5 0.91 3.22 X 147.5 0.80
Lithuania D2
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
1.95 T 166.5 0.90 0.83 1.85 X 166.5 0.80 1.5
Lithuania D2
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
1.75 T 166.5 0.80 1.5 0.85 2.05 X 166.5 0.90
0
0
Finland Korisliiga Women
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
Algeria Super Division
Giờ: 02/03 22:00    
elect:
1.22 3.85
Polska Liga Koszykówki
Giờ: 02/03 22:30    
elect:
4.57 T 172.5 0.91 0.85 1.10 X 172.5 0.85 12.5
Lietuvos krepsinio lyga
Giờ: 02/03 22:30    
elect:
3.08 T 163.5 0.88 0.95 1.30 X 163.5 0.88 6.5
Liga Nacional de Bosquetbol
Giờ: 02/03 22:30    
elect:
2.66 T 157.5 0.95 0.80 1.40 X 157.5 0.83 6.5
Greek Basketball League
Giờ: 02/03 22:30    
elect:
Greek Basketball League
Giờ: 02/03 22:30    
elect:
Greek Basket League
Giờ: 02/03 22:45    
elect:
1.40 T 154 0.85 5 0.88 2.85 X 154 0.99
Lebanon FLB
Giờ: 02/03 22:45    
elect:
Ligue Nationale de Basket
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
1.30 T 162 0.85 7 0.93 3.27 X 162 0.99
Turkish Basketball League
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
1.60 T 163 0.92 3.5 0.93 2.35 X 163 0.92
BLNO
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Finland Korisliigan
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
2.02 T 163.5 0.91 0.85 1.80 X 163.5 0.85 1.5
Slovak Extraliga Basketball
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Basketball League of Serbia
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
1.25 T 165.5 0.85 8.5 0.92 3.22 X 165.5 0.85
Liga Femenina de Baloncesto
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
1.25 T 125.5 0.90 9.5 0.93 3.22 X 125.5 0.80
Liga Portuguesa de Basquetebol
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Liga Portuguesa de Basquetebol
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Greek Basketball League
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Greek Basketball League
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Greek Basketball League
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
MKD SL
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Estonian–Latvian Basketball League
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
1.12 T 166.5 0.85 11.5 0.91 4.12 X 166.5 0.85
Estonian–Latvian Basketball League
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
2.11 T 156.5 0.80 0.81 1.70 X 156.5 0.90 2.5
Switzerland SB League Women
Switzerland SB League Women
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Poland 1st Division
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
1.33 T 165.5 0.98 6.5 0.88 3.04 X 165.5 0.75
Uganda NBL
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Finland Division 1A
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Finland Korisliiga Women
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Turkey TB2L
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Turkey TB2L
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Turkey TB2L
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Turkey TB2L
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Turkey TB2L
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Turkey TB2L
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Turkey TB2L
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Portugal Nacional Liga Women
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Spain Liga 2 Women
Giờ: 02/03 23:00    
elect:
Lietuvos krepsinio lyga
Giờ: 02/03 23:20    
elect:
1.25 T 174.5 0.96 6.5 0.95 3.32 X 174.5 0.80
Danish Basketball League
Giờ: 02/03 23:30    
elect:
1.32 T 162.5 0.80 7 0.87 3.08 X 162.5 0.92
Hungary A Div. Women
Giờ: 02/03 23:30    
elect:
Austria AWBL Women
Giờ: 02/03 23:30    
elect:
Portugal Nacional Liga Women
Giờ: 02/03 23:30    
elect:
1.85 1.85
Greek Basket League
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
Greek Basket League
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
Greek Basket League
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
1.60 T 158.5 0.92 3.5 0.93 2.35 X 158.5 0.92
Israeli Basketball Premier League
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
BLNO
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
0
0
BLNO
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
Croatian A-1 League
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
Finland Korisliigan
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
1.91 T 171.5 0.85 1.5 1.00 1.91 X 171.5 0.91
National Basketball League (Bulgaria)
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
1.35 T 154.5 0.87 5.5 0.77 2.96 X 154.5 0.85
National Basketball League (Bulgaria)
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
National Basketball League (Bulgaria)
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
1.27 T 158.5 0.79 9 0.97 3.38 X 158.5 0.93
0
0
Romania Liga Nationala Basketball
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
1.50 T 166.5 0.80 4.5 0.96 2.42 X 166.5 0.90
0
0
Romania Liga Nationala Basketball
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
1.90 T 159.5 0.85 1.5 0.99 1.90 X 159.5 0.85
Romania Liga Nationala Basketball
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
3.00 T 147.5 0.80 0.91 1.30 X 147.5 0.90 7.5
Basketball League of Serbia
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
2.53 T 162.5 0.85 0.88 1.45 X 162.5 0.85 5.5
Basketball League of Serbia
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
1.85 T 163.5 0.80 1.5 0.96 1.95 X 163.5 0.90
Liga Nationala (Women's basketball)
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
Czech Women's Basketball League
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
Nemzeti Bajnoksag I/A
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
Liga Portuguesa de Basquetebol
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
1.16 T 151.5 0.71 12.5 1.06 4.57 X 151.5 1.04
Ireland Basketball Premier League
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
Austria B Basketball League
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
Turkey Basketball League 2
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
1.75 T 166.5 0.85 2.5 1.00 2.07 X 166.5 0.91
Kosovo Superliga
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
WABA Women's Basketball League
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
Estonian–Latvian Basketball League
Giờ: 02/03 23:59    
elect:
3.08 T 161.5 0.85 0.86 1.28 X 161.5 0.85 8.5
Quốc gia
Giờ
Đội ngũ
1
2
3
4
Tổng
HT
1x2
T/X
HDP
Số liệu
02/03 00:00
JKL Lady Dolphins Women[5]
22
20
19
14
75
42
T 124.5 0.85
3.5 0.80
UCU Lady Canons Women[1]
19
8
21
20
68
27
X 124.5 0.85
0.96
02/03 00:30
Gliwice[14]
27
14
22
24
87
41
T 166.5 0.81
0.95
Dziki Warszawa[6]
27
33
18
16
94
60
X 166.5 0.85
2.5 0.75
02/03 00:30
Helsinky Seagulls[2]
19
21
24
15
79
40
T 169.5 0.90
7.5 0.85
Salon Vilpas[4]
22
26
18
25
91
48
X 169.5 0.86
0.95
02/03 00:30
KTP Basket[9]
21
24
16
26
87
45
T 179.5 0.81
9.5 1.00
Lahti Basketball[11]
31
26
33
17
107
57
X 179.5 0.95
0.80
02/03 00:30
Nilan Bisons[12]
16
25
16
27
84
41
T 166.5 0.88
2.5 0.80
Lapuan Korikobrat[8]
33
20
22
14
89
53
X 166.5 0.88
1.00
02/03 00:30
Zenit Petersburg[SLA13]
20
19
29
13
81
39
T 162.5 0.91
2.5 0.86
Cska Moscow[SLA1]
16
19
19
17
71
35
X 162.5 0.85
0.90
02/03 00:30
PuHu Juniorit[2]
11
19
27
23
80
30
T 160.5 0.93
1.5 0.87
Karkkila[3]
30
20
20
16
86
50
X 160.5 0.79
0.87
02/03 00:30
Jyvaskyla Basketball Academy[1]
24
24
24
22
94
48
T 156.5 0.85
12.5 0.75
Raholan Pyrkiva[3]
22
12
19
15
68
34
X 156.5 0.85
0.95
02/03 00:30
HBA-Marsky Women
21
23
17
26
87
44
Espoo Basket Team Women
18
23
21
16
78
41
02/03 00:30
Kouvottaret Women
24
18
15
28
85
42
Vimpelin Veto Women
17
14
26
16
73
31
02/03 00:30
RSU/VEF Riga
14
21
25
25
85
35
BS Tukums/TSS
19
13
14
12
58
32
02/03 00:30
GS Cosider Women
26
16
14
24
80
42
JF Kouba Women
11
4
9
13
37
15
02/03 00:30
Balkan Botevgrad[4]
0
T 164.5 0.91
7 0.96
CSKA Sofia[5]
0
X 164.5 0.81
0.78
02/03 01:00
BK ASK Inter Slovnaft Bratislava[7]
25
31
22
21
99
56
Nitra[9]
24
14
15
18
71
38
02/03 01:00
MBA Moscow[SLA9]
17
20
16
16
69
37
T 156.5 1.05
0.95
SBSK BC Samara[SLA5]
19
19
22
19
79
38
X 156.5 0.71
2.5 0.85
02/03 01:00
BK Ventspils[4]
23
25
29
24
101
48
T 172.5 0.85
10.5 0.71
TAL TECH[9]
29
22
19
20
90
51
X 172.5 0.85
1.05
02/03 01:00
Valmiera Glass Via[14]
25
24
18
29
96
49
T 161.5 0.85
7.5 0.86
Tallinna Kalev[15]
12
13
25
12
62
25
X 161.5 0.85
0.90
02/03 01:00
Bor Rtb[11]
22
17
18
27
84
39
KK Dunav[14]
18
14
18
27
77
32
02/03 01:00
Raiders Basket[9]
18
21
21
27
87
39
T 170.5 0.85
10.5 0.85
HBA Marsky[10]
27
20
19
18
84
47
X 170.5 0.85
0.85
02/03 01:00
Rae Koss
28
23
22
27
100
51
Reinar Halliku
21
18
26
29
94
39
02/03 01:00
Siroki[ABA14]
0
Borac Banja Luka
0
02/03 01:00
Cedevita Junior[4]
0
Sutjeska[ABA13]
0
02/03 01:30
Bursaspor[11]
17
14
25
12
68
31
T 170.5 0.81
0.88
Pinar Karsiyaka[4]
26
23
26
27
102
49
X 170.5 0.85
4.5 0.88
02/03 01:30
Kara Trutnov Womens[10]
27
18
21
15
81
45
T 141.5 0.95
0.85
Chomutov Women's[6]
23
21
24
22
90
44
X 141.5 0.75
9.5 0.85
02/03 01:30
AS Douanes[2]
14
15
12
11
52
29
T 127.5 0.85
8.5 0.91
UCST PAD[1]
16
8
13
9
46
24
X 127.5 0.85
0.85
02/03 01:30
BK Saldus
14
17
20
24
75
31
T 167.5 0.86
7.5 0.97
OC Limbazi
19
15
24
24
82
34
X 167.5 0.86
0.77
02/03 01:30
ROCK TARTU TERMINAL
10
17
15
12
54
27
Tamsalu Los Toros/Taltech
20
22
15
15
72
42
02/03 01:30
KK Viimsi 2
14
21
12
26
73
35
Tartu Ulikool Rock II
21
21
21
16
79
42
02/03 01:30
Ville de Dakar Women
27
15
21
25
88
42
Diamaguene Women
8
7
18
12
45
15
02/03 01:45
Fenerbahce Ulker[TBL2]
32
23
23
33
111
55
T 167.5 0.99
7 0.74
Saski Baskonia[ACB9]
34
20
24
18
96
54
X 167.5 0.85
1.13
02/03 02:00
Zalgiris[LKL1]
20
19
17
20
76
39
T 153.5 0.80
1.00
Olympiacos Piraeus[GBL2]
23
18
28
26
95
41
X 153.5 0.90
0.76
02/03 02:00
KK Zadar[1]
25
19
19
14
77
44
T 152.5 0.81
6.5 0.70
CO Split[9]
19
12
9
21
61
31
X 152.5 0.85
1.00
02/03 02:00
Lulea Women's[2]
23
18
27
29
97
41
Marbo Basket Woman's[7]
27
16
12
18
73
43
02/03 02:00
LTi Giessen 46ers[5]
24
21
26
17
88
45
T 163.5 0.84
6 0.97
BG Karlsruhe[8]
20
28
13
14
75
48
X 163.5 0.88
0.77
02/03 02:00
Nurnberger[11]
17
20
25
16
78
37
T 162.5 0.75
2.5 0.75
Dresden Titans[13]
18
26
16
33
93
44
X 162.5 0.95
0.95
02/03 02:00
Jena[4]
18
30
15
13
76
48
T 163.5 0.75
8.5 1.03
WWU Baskets Munster[7]
19
12
16
17
64
31
X 163.5 0.98
0.73
02/03 02:00
Djurgarden
29
18
15
21
83
47
T 171.5 0.96
1 1.03
AIK Basket
16
24
23
23
86
40
X 171.5 0.77
0.73
02/03 02:00
Namuwongo Blazers[4]
18
10
8
24
60
28
T 139.5 0.90
0.88
City Oilers[3]
17
19
6
12
54
36
X 139.5 0.80
8.5 0.88
02/03 02:00
Sloboda Tuzla
18
12
14
21
80
30
Prijedor
21
14
17
13
71
35
02/03 02:00
Levharti Chomutov[8]
24
24
20
27
95
48
T 178 0.85
6 0.90
SKB Zlin[17]
29
9
14
20
72
38
X 178 0.87
0.84
02/03 02:00
Lokomotiva Plzen[11]
18
31
12
28
89
49
T 152 0.78
0.71
Novy Jicin[2]
24
24
19
11
78
48
X 152 0.94
3.5 1.06
02/03 02:00
Orli Prostejov[14]
19
22
16
20
77
41
T 151 0.73
0.76
USK Praha B[6]
23
24
25
18
90
47
X 151 1.01
5.5 0.99
02/03 02:00
Livani
24
20
25
21
90
44
T 163.5 0.86
5.5 0.87
BK Liepaja/LSSS
16
13
27
23
79
29
X 163.5 0.86
0.87
02/03 02:04
Koping Stars[8]
16
26
17
9
68
42
T 170.5 0.88
0.95
Boras Basket[3]
25
18
24
12
79
43
X 170.5 0.88
5.5 0.85
02/03 02:04
KFUM Nassjo[6]
19
23
32
12
86
42
T 173.5 0.85
0.90
Norrkoping Dolphins[1]
19
33
27
16
95
52
X 173.5 0.91
6.5 0.90
02/03 02:30
Koblenz[12]
14
18
18
8
58
32
T 158.5 0.72
0.83
Eisbaren Bremerhaven[10]
19
21
15
7
62
40
X 158.5 1.03
4 0.91
02/03 02:30
Romerstrom Gladiators Trier[1]
30
18
22
20
90
48
T 158.5 0.75
3.5 0.85
Fraport Skyliners[3]
14
19
10
12
55
33
X 158.5 0.95
0.85
02/03 02:30
Artland Dragons[17]
27
18
19
37
101
45
T 168.5 0.71
0.72
Phoenix Hagen[2]
13
26
25
26
90
39
X 168.5 1.04
7 1.05
02/03 02:30
Bochum[16]
26
31
17
24
98
57
T 172.5 0.95
0.85
BBC Bayreuth[9]
21
16
17
12
66
37
X 172.5 0.75
1.5 0.85
02/03 02:30
Paderborn Baskets[18]
18
18
16
18
70
36
T 162.5 0.86
0.82
Kirchheim[6]
18
22
19
12
71
40
X 162.5 0.86
4.5 0.92
02/03 02:30
Vechta B[14]
25
21
26
21
93
46
T 165 0.76
6.5 1.05
Dusseldorf[15]
21
15
16
27
79
36
X 165 0.97
0.72
02/03 02:30
Wetterbygden Stars
12
32
23
29
96
44
T 167.5 0.75
0.85
Helsingborg
14
24
21
15
74
38
X 167.5 0.95
3.5 0.85
02/03 02:30
SP Basket[10]
10
26
26
20
82
36
T 151.5 0.95
2.5 1.02
Snakes Ostrava[20]
26
12
13
13
64
38
X 151.5 0.75
0.70
02/03 02:30
Lynx Liberec[19]
14
19
16
25
74
33
T 153 1.03
6 0.82
BK Pardubice B[3]
18
23
24
16
81
41
X 153 0.72
0.92
02/03 02:30
Opava II[18]
24
19
17
22
82
43
GBA Lions J.Hradec[7]
27
22
17
20
86
49
02/03 03:00
Lyon Asvel Villeurbanne[LNB2]
22
17
23
19
81
39
T 154.5 0.75
0.93
EA7-Emporio Armani Milano[4]
13
22
21
21
77
35
X 154.5 0.95
4.5 0.83
02/03 03:00
S.Oliver Baskets Wurzburg[4]
28
17
15
26
86
45
TSV Crailsheim[17]
23
18
21
18
80
41
02/03 03:00
Ilirija[3]
22
24
16
23
85
46
T 169.5 0.78
9.5 1.05
Hopsi Polzela[10]
19
17
20
9
65
36
X 169.5 0.94
0.72
02/03 03:00
Poitiers[8]
15
18
21
22
76
33
T 158.5 0.85
0.85
Chalons-Reims[13]
14
20
17
21
72
34
X 158.5 0.85
1.5 0.85
02/03 03:00
Rouen[4]
24
22
21
13
92
46
T 162.5 0.85
5.5 0.75
Nantes[7]
25
11
23
21
88
36
X 162.5 0.85
0.95
02/03 03:00
Aix-Maurienne[16]
16
21
19
31
87
37
T 159.5 0.77
4.5 0.91
Evreux[15]
19
21
19
16
75
40
X 159.5 0.96
0.83
02/03 03:00
Lille[10]
19
12
16
17
64
31
T 149.5 0.80
2.5 0.95
Boulazac[3]
15
16
10
11
52
31
X 149.5 0.90
0.75
02/03 03:00
La Rochelle[1]
20
19
23
21
83
39
T 150.5 0.90
10.5 0.85
Denain-Voltaire[11]
15
14
18
19
66
29
X 150.5 0.80
0.85
02/03 03:00
Elain Bearnais Pau-Orthez[6]
18
17
27
17
79
35
T 161.5 0.85
11.5 0.95
Etoile Angers[18]
23
19
27
14
83
42
X 161.5 0.85
0.75
02/03 03:00
Eiffeltowers Den Bosch[DBL1]
23
16
22
17
78
39
T 152.5 0.86
2 0.86
Port of Antwerp Giants[BLB4]
19
25
18
14
76
44
X 152.5 0.86
0.88
02/03 03:00
Domzale Women[8]
17
10
17
21
65
27
T 130.5 0.95
5.5 0.75
Konjice Women[9]
14
12
19
12
57
26
X 130.5 0.75
0.95
02/03 03:00
Kristiansand Pirates
28
9
18
14
69
37
Lauvasen Lions
17
15
19
13
64
32
02/03 03:15
K.R. Basket
22
24
27
20
93
46
Fjolnir
24
17
18
20
79
41
02/03 03:15
Skallagrimur
17
17
21
16
71
34
IR Reykjavik
25
19
28
26
98
44
02/03 03:15
Thor Ak Akureyri
26
20
23
30
99
46
Throttur Vogum
25
19
17
34
95
44
02/03 03:30
FC Bayern Munchen[BBL1]
20
12
21
21
74
32
T 160 0.85
4.5 0.85
Crvena Zvezda Red Star[ABA1]
19
8
19
20
66
27
X 160 0.99
1.01
02/03 03:30
FC Barcelona[ACB3]
21
14
16
16
67
35
T 161.5 0.80
3.5 0.71
Monaco[LNB1]
12
21
27
17
77
33
X 161.5 0.90
1.05
02/03 03:30
Manchester Giants[9]
25
16
25
21
87
41
T 176.5 0.95
0.88
Glasgow Rocks[4]
30
21
28
27
106
51
X 176.5 0.75
4.5 0.88
02/03 03:30
Vichy[2]
20
20
24
31
95
40
T 160.5 0.80
5.5 0.85
Antibes[12]
26
22
21
16
85
48
X 160.5 0.90
0.85
02/03 03:30
Amics del Basquet Castello[16]
14
22
25
19
80
36
T 161.5 0.80
0.95
Grupo Capitol Valladolid[8]
18
18
21
27
84
36
X 161.5 0.96
2.5 0.85
02/03 03:30
CNBS
28
16
20
23
87
44
T 143.5 0.85
10.5 0.85
Vevey Riviera Basket U23
14
15
17
14
60
29
X 143.5 0.85
0.85
02/03 03:30
Newcastle Eagles[BBL3]
17
27
21
22
87
44
T 175.5 0.95
0.85
Bakken Bears[DBL1]
19
31
18
24
92
50
X 175.5 0.75
3.5 0.85
02/03 03:30
London Lions[BBL1]
0
Hapoel Tel-Aviv[IPL2]
0
02/03 03:45
Leicester Riders[5]
17
25
28
31
101
42
T 183.5 0.70
4.5 1.00
BiG Storage Cheshire Jets[2]
23
19
20
31
93
42
X 183.5 1.00
0.76
02/03 04:00
Eanna[2]
101
101
Bord Gais Neptune Co[8]
92
92
02/03 04:00
Obras LDD
19
14
22
27
82
33
Argentino LDD
8
16
16
17
57
24
02/03 04:00
Anahuac Queretaro
10
17
25
10
62
27
T 144.5 0.85
0.85
UDLAP
19
21
20
17
77
40
X 144.5 0.85
6.5 0.91
02/03 04:15
Virtus Eiren Ragusa Woman's[6]
18
17
5
19
59
35
T 134.5 0.85
10.5 0.85
Oxygen Roma Women''s[10]
12
13
16
8
49
25
X 134.5 0.85
0.85
02/03 04:30
AD Galomar[10]
10
15
9
21
55
25
T 151.5 0.75
0.70
UD Oliveirense[4]
16
22
22
14
74
38
X 151.5 0.95
6.5 1.02
02/03 04:30
Baloncesto Majadahonda
20
13
22
21
76
33
Ciudad De Mostoles[54]
25
22
15
22
84
47
02/03 05:00
Boca Juniors LDD
32
29
27
23
111
61
Obera TC LDD
13
12
12
15
52
25
02/03 05:00
Zarate Basket
0
Gimnasia Comodoro
0
02/03 05:30
Montijo BA[31]
17
24
19
25
85
41
T 142.5 0.86
8.5 0.70
Queluz U23[26]
25
18
12
22
77
43
X 142.5 0.80
1.00
02/03 05:30
Academia do Lumiar[11]
16
14
21
9
60
30
T 132.5 0.75
0.75
Uniao de Leiria[14]
14
26
20
21
81
40
X 132.5 0.95
7.5 0.95
02/03 05:30
Salesianos de Lisboa U21
16
18
23
9
66
34
Odivelas U21
14
15
13
23
65
29
02/03 05:45
Guifoes SC[2]
11
29
18
24
82
40
CD Povoa U23[28]
14
18
21
20
73
32
02/03 05:45
CP Natacao Women
13
13
14
12
52
26
OS Belenenses Women
21
23
17
13
74
44
02/03 06:30
Financeira Brasilia[18]
15
19
21
18
73
34
T 153.5 0.83
0.76
Cerrado[16]
22
28
25
20
95
50
X 153.5 0.83
5.5 1.00
02/03 07:00
Ohio
28
38
66
28
T 149.5 0.97
7.5 0.80
Bowling Green
28
31
59
28
X 149.5 0.83
1.03
02/03 07:00
Caxias do Sul[15]
13
19
21
17
70
32
T 160.5 0.76
1.00
unifacisa[7]
17
16
33
11
77
33
X 160.5 0.90
5.5 0.76
02/03 07:00
Obras Sanitarias Buenos Aires
20
20
18
27
85
40
T 161.5 0.76
10.5 0.86
Argentino de Junin
19
23
19
6
67
42
X 161.5 0.90
0.90
02/03 07:00
Atletico Pilar[32]
9
24
19
19
71
33
T 158.5 0.94
7.5 0.96
Rocamora[26]
12
25
16
19
72
37
X 158.5 0.80
0.80
02/03 07:00
Universidad Interamericana
22
16
17
28
83
38
T 147.5 0.90
0.80
Tec Mty Puebla
19
20
20
28
87
39
X 147.5 0.80
9.5 0.96
02/03 07:15
Las Animas[5]
20
18
25
16
79
38
T 155.5 0.88
8.5 0.91
Club Deportivo Universidad Catolica[12]
25
13
20
12
70
38
X 155.5 0.88
0.89
02/03 07:30
Appalachian State Mountaineers
43
37
80
43
T 151 1.00
6 0.75
Arkansas State Red Wolves
29
28
57
29
X 151 0.81
1.09
02/03 07:30
Osorno[3]
15
21
22
19
77
36
T 144.5 0.86
0.95
Leones de Quilpue[2]
26
19
23
11
79
45
X 144.5 0.90
1.5 0.85
02/03 08:00
Detroit Pistons[E14]
24
24
22
30
100
48
T 218.5 0.65
0.96
Cleveland Cavaliers[E2]
32
31
28
19
110
63
X 218.5 1.05
6.5 0.80
02/03 08:00
Philadelphia 76ers[E5]
32
26
30
33
121
58
T 211.5 0.65
10.5 0.66
Charlotte Hornets[E13]
27
36
21
30
114
63
X 211.5 1.05
1.11
02/03 08:00
Georgia State
46
36
82
46
T 153 0.76
4.5 1.20
Marshall
42
37
79
42
X 153 1.06
0.69
02/03 08:00
Canisius
32
29
61
32
T 142 0.97
3 1.13
Mount St.Mary's
27
29
56
27
X 142 0.83
0.73
02/03 08:00
Marist
22
36
58
22
T 137.5 0.74
0.95
Fairfield University
29
26
55
29
X 137.5 1.08
2 0.87
02/03 08:00
Niagara University
28
33
61
28
T 147.5 1.14
2.5 0.95
Rider
31
40
71
31
X 147.5 0.70
0.87
02/03 08:00
Iona
30
34
64
30
T 155.5 0.84
2.5 0.76
Quinnipiac
37
45
82
37
X 155.5 0.96
1.08
02/03 08:00
Brown
28
33
71
28
T 141.5 0.90
1.5 0.70
Harvard
19
42
68
19
X 141.5 0.90
1.17
02/03 08:00
Queens Uni of Charlotte
52
39
91
52
T 174 0.78
2.5 1.08
Kennesaw State
39
43
82
39
X 174 1.04
0.76
02/03 08:00
Yale
36
44
80
36
Dartmouth
27
29
56
27
02/03 08:00
Siena College
39
29
68
39
T 136 0.90
0.94
Manhattan
29
41
70
29
X 136 0.90
3.5 0.88
02/03 08:00
North Florida
42
36
78
42
T 149.5 0.95
1.5 0.85
Stetson
29
30
59
29
X 149.5 0.85
0.97
02/03 08:00
Georgia Southern
45
47
92
45
T 151 0.68
3.5 0.78
Old Dominion
30
45
75
30
X 151 1.17
1.06
02/03 08:00
Jacksonville
27
30
57
27
T 130.5 0.83
1.5 0.93
Florida Gulf Coast U
31
28
59
31
X 130.5 0.97
0.89
02/03 08:00
Urupan
16
27
26
20
89
43
T 162.5 0.80
0.90
Nacional Montevideo
16
28
14
16
74
44
X 162.5 0.90
7.5 0.86
02/03 08:00
Windy City Bulls[5]
26
26
33
32
117
52
G League Ignite[31]
22
25
24
16
87
47
02/03 08:00
Greensboro colony[12]
30
31
23
23
107
61
Delaware blue[1]
31
25
28
21
105
56
02/03 08:00
Capital City Go-Go[13]
38
40
19
41
138
78
Birmingham Squadron[21]
23
29
31
24
107
52
02/03 08:00
College Park Skyhawks[17]
20
38
30
22
110
58
Cleveland Charge[16]
24
30
20
28
102
54
02/03 08:00
Deportivo Viedma[12]
18
25
13
17
73
43
T 152.5 0.90
8.5 0.96
Ciclista[20]
18
24
28
11
81
42
X 152.5 0.84
0.80
02/03 08:00
Colon Santa Fe[22]
21
20
12
10
63
41
T 152.5 0.90
0.86
San Isidro[1]
23
19
11
17
70
42
X 152.5 0.84
7.5 0.90
02/03 08:00
Universidad Veracruzana
18
11
9
24
62
29
UPAEP
13
22
21
20
76
35
02/03 08:00
Universidad Montrer
14
18
14
4
50
32
T 142.5 0.90
0.85
UMAD
21
18
19
21
79
39
X 142.5 0.80
11.5 0.91
02/03 08:00
High Point
0
Longwood Lancers
0
02/03 08:30
Boston Celtics[E1]
38
28
36
36
138
66
T 236.5 0.70
7.5 0.71
Dallas Mavericks[W7]
32
27
31
20
110
59
X 236.5 1.00
1.05
02/03 08:30
Toronto Raptors[E12]
31
33
19
22
105
64
T 236.5 0.70
1.00
Golden State Warriors[W10]
28
33
32
27
120
61
X 236.5 1.00
2.5 0.76
02/03 08:30
Coastal Carolina
28
48
76
28
James Madison
43
43
86
43
02/03 08:30
Central Arkansas
45
33
78
45
T 153.5 0.74
0.75
North Alabama
39
43
82
39
X 153.5 1.08
5.5 1.09
02/03 09:00
New Orleans Pelicans[W6]
48
29
31
21
129
77
T 237.5 0.70
4.5 0.76
Indiana Pacers[E7]
26
30
16
30
102
56
X 237.5 1.00
1.00
02/03 09:00
Minnesota Timberwolves[W1]
22
37
23
33
120
59
<