Bóng
rổ
Trang chủ  > Bóng rổ  > 

Kết quảx

Trang chủ  > Bóng rổ  > 

Kết quả

1
2
3
4
Tổng
H-T
Korea Basketball League
Giờ: 01/03 15:00 H1   00:45
elect:
1.20 T 166.5 0.76 13.5 0.68 4.75 X 166.5 0.90
Philippine Basketball Cup
Giờ: 01/03 16:30    
elect:
1.87 T 202.5 0.77 0.80 1.80 X 202.5 0.91 1.5
Women's Korean Basketball League
Giờ: 01/03 17:00    
elect:
1.33 T 135.5 0.87 6.5 0.87 3.45 X 135.5 0.95
Basketball Japan League
Giờ: 01/03 18:05    
elect:
1.24 T 160.5 0.83 8.5 0.83 3.75 X 160.5 0.83
Israeli Liga Leumit
Giờ: 01/03 18:45    
elect:
2.50 T 162.5 0.87 0.83 1.50 X 162.5 0.80 4.5
National Basketball League(Indonesia)
Giờ: 01/03 19:00    
elect:
3.40 T 142.5 0.83 0.83 1.29 X 142.5 0.83 7.5
Israeli Liga Leumit
Giờ: 01/03 19:00    
elect:
1.45 T 158.5 0.87 4.5 0.80 2.60 X 158.5 0.80
Georgia Primera Division
Giờ: 01/03 19:00    
elect:
1.10 T 169.5 0.83 13.5 0.83 6.50 X 169.5 0.83
Israeli Basketball Premier League
Giờ: 01/03 19:20    
elect:
1.43 T 163.5 0.80 5.5 0.87 2.65 X 163.5 0.87
Women's Chinese Basketball Association
Women's Chinese Basketball Association
Giờ: 01/03 19:30    
elect:
16.00 T 155.5 0.83 0.83 1.01 X 155.5 0.83 22.5
Women's Chinese Basketball Association
Giờ: 01/03 19:30    
elect:
1.01 T 149.5 0.87 20.5 0.83 15.00 X 149.5 0.80
Philippine Basketball Cup
Giờ: 01/03 19:30    
elect:
2.00 T 210.5 0.83 0.87 1.71 X 210.5 0.83 1.5
Israeli Liga Leumit
Giờ: 01/03 19:30    
elect:
1.43 T 166.5 0.83 5.5 0.83 2.65 X 166.5 0.83
Mongolia MBL
Giờ: 01/03 19:40    
elect:
1.57 T 169.5 0.83 3.5 0.83 2.25 X 169.5 0.83
National Basketball League(Indonesia)
Giờ: 01/03 21:00    
elect:
1.03 T 153.5 0.83 17.5 0.83 10.50 X 153.5 0.83
Georgia Primera Division
Giờ: 01/03 21:30    
elect:
1.77 T 169.5 0.83 1.5 0.83 1.91 X 169.5 0.83
Algeria National A Women
Giờ: 01/03 21:30    
elect:
Kazakhstan Division I Basketball League
Giờ: 01/03 22:30    
elect:
Turkish Basketball League
Giờ: 01/03 23:00    
elect:
1.71 T 170.5 0.83 1.5 0.83 2.00 X 170.5 0.83
Kazakhstan Division I Basketball League
Giờ: 01/03 23:00    
elect:
Turkey Kastamonu Basketball League Women
Giờ: 01/03 23:00    
elect:
1.18 T 139.5 0.83 10.5 0.83 4.40 X 139.5 0.83
Turkey TB2L
Giờ: 01/03 23:00    
elect:
1.20 T 148.5 0.83 9.5 0.80 4.20 X 148.5 0.83
Turkey TB2L
Giờ: 01/03 23:00    
elect:
1.43 T 147.5 0.83 5.5 0.83 2.65 X 147.5 0.83
Turkey TB2L
Giờ: 01/03 23:00    
elect:
3.40 T 144.5 0.83 0.87 1.29 X 144.5 0.83 7.5
Turkey TB2L
Giờ: 01/03 23:00    
elect:
1.03 T 144.5 0.83 17.5 0.71 10.50 X 144.5 0.83
Turkey TB2L
Giờ: 01/03 23:00    
elect:
1.40 T 149.5 0.83 5.5 0.80 2.75 X 149.5 0.83
Georgia Primera Division
Giờ: 01/03 23:00    
elect:
1.67 T 165.5 0.83 2.5 0.83 2.10 X 165.5 0.83
Lebanon League Women
Giờ: 01/03 23:45    
elect:
1.38 T 134.5 1.00 6.5 0.87 2.85 X 134.5 0.71
Romania Liga Nationala Basketball
Giờ: 01/03 23:59    
elect:
1.36 T 160.5 0.83 6.5 0.83 3.00 X 160.5 0.83
Uganda NBL Women
Giờ: 02/03 00:00    
elect:
1.56 T 124.5 0.83 3.5 0.83 2.30 X 124.5 0.83
Polska Liga Koszykówki
Giờ: 02/03 00:30    
elect:
2.30 T 167.5 0.80 0.83 1.56 X 167.5 0.87 3.5
National Basketball League (Bulgaria)
Giờ: 02/03 00:30    
elect:
1.17 T 162.5 0.83 10.5 0.83 4.50 X 162.5 0.83
Latvia NBL
Giờ: 02/03 00:30    
elect:
1.05 T 159.5 0.83 16.5 0.83 8.50 X 159.5 0.83
Finland Division 1B
Giờ: 02/03 00:30    
elect:
1.77 T 159.5 0.83 1.5 0.83 1.91 X 159.5 0.83
Finland Korisliiga Women
Giờ: 02/03 00:30    
elect:
1.71 T 146.5 0.83 1.5 0.80 2.00 X 146.5 0.83
Finland Korisliiga Women
Giờ: 02/03 00:30    
elect:
1.40 T 158.5 0.83 6.5 0.87 2.75 X 158.5 0.83
Finland Division 1A
Giờ: 02/03 00:30    
elect:
1.18 T 156.5 0.83 10.5 0.83 4.40 X 156.5 0.83
Finland Korisliigan
Giờ: 02/03 00:30    
elect:
1.27 T 166.5 0.80 7.5 0.77 3.50 X 166.5 0.87
Finland Korisliigan
Giờ: 02/03 00:30    
elect:
1.25 T 178.5 0.83 8.5 0.83 3.70 X 178.5 0.83
Finland Korisliigan
Giờ: 02/03 00:30    
elect:
2.20 T 164.5 0.80 0.83 1.63 X 164.5 0.87 2.5
VTB United League
Giờ: 02/03 00:30    
elect:
Algeria National A Women
Giờ: 02/03 00:30    
elect:
Slovak Extraliga Basketball
Giờ: 02/03 01:00    
elect:
1.03 T 164.5 0.83 16.5 0.71 10.50 X 164.5 0.83
Estonian–Latvian Basketball League
Giờ: 02/03 01:00    
elect:
1.18 T 171.5 0.83 10.5 0.87 4.40 X 171.5 0.83
Estonian–Latvian Basketball League
Giờ: 02/03 01:00    
elect:
1.24 T 160.5 0.83 8.5 0.80 3.75 X 160.5 0.83
Serbia 2nd League
Giờ: 02/03 01:00    
elect:
1.77 T 168.5 0.83 1.5 0.83 1.91 X 168.5 0.83
Finland Division 1A
Giờ: 02/03 01:00    
elect:
1.15 T 167.5 0.83 11.5 0.83 4.75 X 167.5 0.83
VTB United League
Giờ: 02/03 01:00    
elect:
Estonia 1 Liiga
Giờ: 02/03 01:00    
elect:
3.50 T 169.5 0.83 0.91 1.27 X 169.5 0.83 7.5
Turkish Basketball League
Giờ: 02/03 01:30    
elect:
2.30 T 171.5 0.83 0.83 1.56 X 171.5 0.83 3.5
Czech Women's Basketball League
Giờ: 02/03 01:30    
elect:
2.90 T 140.5 0.83 0.83 1.36 X 140.5 0.83 6.5
Senegal Division 1
Giờ: 02/03 01:30    
elect:
1.06 T 126.5 0.77 13.5 0.71 8.00 X 126.5 0.91
Latvia NBL
Giờ: 02/03 01:30    
elect:
1.36 T 167.5 0.83 6.5 0.83 2.90 X 167.5 0.83
Estonia 1 Liiga
Giờ: 02/03 01:30    
elect:
Estonia 1 Liiga
Giờ: 02/03 01:30    
elect:
1.77 T 156.5 0.83 1.5 0.83 1.91 X 156.5 0.83
EURO
Giờ: 02/03 01:45    
elect:
1.34 T 168.5 0.91 7.5 0.95 3.35 X 168.5 0.91
EURO
Giờ: 02/03 02:00    
elect:
2.05 T 154.5 0.91 0.91 1.80 X 154.5 0.91 1.5
Adriatic Basketball League
Giờ: 02/03 02:00    
elect:
1.38 T 152.5 0.91 5.5 0.80 2.85 X 152.5 0.77
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:00    
elect:
1.27 T 164.5 0.83 8.5 0.83 3.50 X 164.5 0.83
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:00    
elect:
1.40 T 163.5 0.83 5.5 0.80 2.75 X 163.5 0.83
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:00    
elect:
1.57 T 163.5 0.83 3.5 0.83 2.25 X 163.5 0.83
Women’s Swedish Basketball League
Giờ: 02/03 02:00    
elect:
Uganda NBL
Giờ: 02/03 02:00    
elect:
3.70 T 139.5 0.83 0.83 1.25 X 139.5 0.83 8.5
Latvia NBL
Giờ: 02/03 02:00    
elect:
1.43 T 163.5 0.83 5.5 0.83 2.65 X 163.5 0.83
Sweden Superettan
Giờ: 02/03 02:00    
elect:
1.83 T 169.5 0.83 0.77 1.83 X 169.5 0.83 1.5
Czech Republic Liga 1
Giờ: 02/03 02:00    
elect:
1.27 T 175.5 0.77 8.5 0.83 3.50 X 175.5 0.91
Czech Republic Liga 1
Giờ: 02/03 02:00    
elect:
1.50 T 157.5 1.00 4.5 0.83 2.50 X 157.5 0.71
Czech Republic Liga 1
Giờ: 02/03 02:00    
elect:
3.40 T 153.5 0.83 0.80 1.29 X 153.5 0.83 8.5
BIH Prvenstvo League
Giờ: 02/03 02:00    
elect:
1.10 T 157.5 0.83 13.5 0.83 6.50 X 157.5 0.83
Swedish Basketball League
Giờ: 02/03 02:04    
elect:
2.90 T 172.5 0.83 0.83 1.36 X 172.5 0.83 6.5
Swedish Basketball League
Giờ: 02/03 02:04    
elect:
3.70 T 171.5 0.77 0.83 1.25 X 171.5 0.91 8.5
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:30    
elect:
2.75 T 170.5 0.83 0.87 1.40 X 170.5 0.83 5.5
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:30    
elect:
2.40 T 163.5 0.83 0.87 1.53 X 163.5 0.83 3.5
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:30    
elect:
1.91 T 171.5 0.83 0.83 1.77 X 171.5 0.83 1.5
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:30    
elect:
1.63 T 159.5 0.83 2.5 0.80 2.20 X 159.5 0.83
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:30    
elect:
1.63 T 164.5 0.83 2.5 0.80 2.20 X 164.5 0.83
German Basketball Pro A
Giờ: 02/03 02:30    
elect:
2.50 T 159.5 0.83 0.83 1.50 X 159.5 0.83 4.5
Sweden Superettan
Giờ: 02/03 02:30    
elect:
1.77 T 165.5 0.83 1.5 0.83 1.91 X 165.5 0.83
Czech Republic Liga 1
Giờ: 02/03 02:30    
elect:
1.43 T 153.5 0.91 5.5 0.83 2.65 X 153.5 0.77
Czech Republic Liga 1
Giờ: 02/03 02:30    
elect:
10.50 T 159.5 0.83 0.80 1.03 X 159.5 0.83 19.5
Czech Republic Liga 1
Giờ: 02/03 02:30    
elect:
1.31 T 158.5 0.91 7.5 0.83 3.20 X 158.5 0.77
EURO
Giờ: 02/03 03:00    
elect:
2.75 T 155.5 0.91 0.87 1.48 X 155.5 0.91 5.5
Basketball Bundesliga
Giờ: 02/03 03:00    
elect:
1.06 T 167.5 0.95 14.5 0.91 10.00 X 167.5 0.87
BNXT
Giờ: 02/03 03:00    
elect:
1.67 T 151.5 0.87 2.5 0.83 2.10 X 151.5 0.80
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:00    
elect:
1.48 T 160.5 0.83 4.5 0.83 2.55 X 160.5 0.83
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:00    
elect:
1.71 T 150.5 0.83 1.5 0.83 2.00 X 150.5 0.83
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:00    
elect:
1.17 T 150.5 0.83 10.5 0.83 4.50 X 150.5 0.83
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:00    
elect:
1.17 T 162.5 0.83 10.5 0.83 4.50 X 162.5 0.83
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:00    
elect:
1.36 T 162.5 0.83 6.5 0.83 2.90 X 162.5 0.83
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:00    
elect:
2.00 T 159.5 0.83 0.83 1.71 X 159.5 0.83 1.5
Slovenia 1. Women
Giờ: 02/03 03:00    
elect:
1.38 T 129.5 0.83 6.5 0.87 2.85 X 129.5 0.83
Norway Division 1
Giờ: 02/03 03:00    
elect:
15.00 T 124.5 0.83 0.83 1.01 X 124.5 0.83 21.5
Premier A Slovenian Basketball League
Giờ: 02/03 03:00    
elect:
EURO
Giờ: 02/03 03:30    
elect:
1.54 T 161.5 0.91 3.5 0.87 2.55 X 161.5 0.91
EURO
Giờ: 02/03 03:30    
elect:
1.50 T 161.5 0.91 4.5 0.91 2.65 X 161.5 0.91
British Basketball League
Giờ: 02/03 03:30    
elect:
2.50 T 176.5 0.77 0.83 1.50 X 176.5 0.91 4.5
Ligue Nationale de Basket Pro B
Giờ: 02/03 03:30    
elect:
1.42 T 161.5 0.83 5.5 0.83 2.70 X 161.5 0.83
Liga Espanola de Baloncesto
ENBL
Giờ: 02/03 03:30    
elect:
British Basketball League
Giờ: 02/03 03:45    
elect:
1.50 T 183.5 0.77 3.5 0.77 2.50 X 183.5 0.91
Ireland Basketball Premier League
Giờ: 02/03 04:00    
elect:
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 04:00    
elect:
2.50 T 144.5 0.83 0.83 1.50 X 144.5 0.83 4.5
Argentina LDD
Giờ: 02/03 04:00    
elect:
1.08 T 149.5 0.83 13.5 0.80 7.00 X 149.5 0.83
Lega Basket Serie A(Women)
Giờ: 02/03 04:15    
elect:
1.24 T 135.5 0.91 8.5 0.80 3.75 X 135.5 0.77
Spain Liga EBA
Giờ: 02/03 04:30    
elect:
1.91 T 147.5 0.83 0.83 1.77 X 147.5 0.83 1.5
Liga Portuguesa de Basquetebol
Giờ: 02/03 04:30    
elect:
3.90 T 155.5 0.83 0.80 1.22 X 155.5 0.83 9.5
Liga Nacional de Bosquetbol
Giờ: 02/03 05:00    
elect:
Argentina LDD
Giờ: 02/03 05:00    
elect:
Portugal Nacional 1A
Giờ: 02/03 05:30    
elect:
1.22 T 142.5 0.83 9.5 0.83 3.90 X 142.5 0.83
Portugal U21 Champs
Giờ: 02/03 05:30    
elect:
1.12 T 129.5 0.83 12.5 0.83 5.75 X 129.5 0.83
Portugal Nacional 2A
Giờ: 02/03 05:30    
elect:
2.90 T 133.5 0.83 0.83 1.36 X 133.5 0.83 6.5
Portugal Nacional 1A
Giờ: 02/03 05:45    
elect:
1.04 T 144.5 0.83 16.5 0.83 9.00 X 144.5 0.83
Portugal Div 2 Women
Giờ: 02/03 05:45    
elect:
Novo Basquete Brasil
Giờ: 02/03 06:30    
elect:
2.55 T 154.5 0.83 0.83 1.48 X 154.5 0.83 4.5
National Committee Association America
Giờ: 02/03 07:00    
elect:
1.29 T 150 0.91 7.5 0.91 3.70 X 150 0.91
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 07:00    
elect:
3.75 T 147.5 0.83 0.80 1.24 X 147.5 0.83 9.5
Novo Basquete Brasil
Giờ: 02/03 07:00    
elect:
3.25 T 155.5 0.77 0.83 1.30 X 155.5 0.91 7.5
Liga Nacional de Bosquetbol
Giờ: 02/03 07:00    
elect:
1.18 T 163.5 0.83 10 0.83 4.40 X 163.5 0.83
Argentina La Liga
Giờ: 02/03 07:00    
elect:
1.27 T 157.5 0.83 8.5 0.83 3.50 X 157.5 0.83
Chilean National Basketball League
Giờ: 02/03 07:15    
elect:
1.40 T 159.5 0.83 6.5 0.87 2.75 X 159.5 0.83
National Committee Association America
Giờ: 02/03 07:30    
elect:
1.36 T 148 0.91 6.5 0.91 3.30 X 148 0.91
Chilean National Basketball League
Giờ: 02/03 07:30    
elect:
1.80 T 145.5 0.83 1.5 0.87 1.87 X 145.5 0.83
National Basketball Association
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
1.15 T 213 0.91 11 0.87 5.75 X 213 0.91
National Basketball Association
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
4.25 T 221.5 0.91 0.91 1.24 X 221.5 0.91 9
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
1.77 T 141.5 0.91 2 0.91 2.10 X 141.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
1.56 T 151.5 0.91 4 0.91 2.50 X 151.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
1.67 T 151 0.91 3 0.91 2.25 X 151 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
1.71 T 153 0.91 2.5 0.91 2.20 X 153 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
1.83 T 136.5 0.91 1 0.91 2.00 X 136.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
1.74 T 145.5 0.91 2 0.91 2.15 X 145.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
1.03 T 132.5 0.91 19.5 0.91 16.00 X 132.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
1.80 T 131 0.91 1.5 0.91 2.05 X 131 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
1.71 T 149.5 0.91 2.5 0.91 2.20 X 149.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
1.74 T 142.5 0.91 2 0.91 2.15 X 142.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
2.05 T 137 0.91 0.91 1.80 X 137 0.91 1.5
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
1.80 T 170.5 0.91 1.5 0.91 2.05 X 170.5 0.91
Uruguay League
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
NBA G-League
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
NBA G-League
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
NBA G-League
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
NBA G-League
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
5.00 T 142.5 0.83 0.83 1.14 X 142.5 0.83 11.5
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
Argentina La Liga
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
2.65 T 153.5 0.83 0.83 1.43 X 153.5 0.83 5.5
Argentina La Liga
Giờ: 02/03 08:00    
elect:
1.22 T 152.5 0.83 9.5 0.83 3.90 X 152.5 0.83
National Basketball Association
Giờ: 02/03 08:30    
elect:
2.20 T 237 0.91 0.91 1.71 X 237 0.91 2.5
National Basketball Association
Giờ: 02/03 08:30    
elect:
1.22 T 237 0.91 10 0.95 4.50 X 237 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:30    
elect:
10.00 T 156 0.91 0.91 1.06 X 156 0.91 15
National Committee Association America
Giờ: 02/03 08:30    
elect:
2.65 T 154 0.91 0.91 1.50 X 154 0.91 4.5
National Basketball Association
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
1.40 T 223.5 0.91 6.5 0.95 3.05 X 223.5 0.91
National Basketball Association
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
1.71 T 208.5 0.91 2.5 0.91 2.20 X 208.5 0.91
National Basketball Association
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
1.44 T 238 0.91 5.5 0.95 2.85 X 238 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
2.50 T 158.5 0.91 0.91 1.56 X 158.5 0.91 4
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
1.11 T 143.5 0.91 13 0.91 7.00 X 143.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
1.29 T 145.5 0.91 7.5 0.91 3.70 X 145.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
1.20 T 138.5 0.91 9.5 0.91 4.75 X 138.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
1.61 T 164 0.91 4 0.91 2.40 X 164 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
NBA G-League
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
10.50 T 150.5 0.83 0.83 1.03 X 150.5 0.83 18.5
Argentina La Liga
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
1.83 T 137.5 0.87 0.77 1.83 X 137.5 0.80 1.5
Argentina La Liga
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
1.40 T 147.5 0.83 5.5 0.80 2.75 X 147.5 0.83
Argentina LDD
Giờ: 02/03 09:00    
elect:
Liga Nacional de Bosquetbol
Giờ: 02/03 09:10    
elect:
1.31 T 159.5 0.87 7.5 0.83 3.20 X 159.5 0.80
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:15    
elect:
2.30 T 138.5 0.91 0.91 1.65 X 138.5 0.91 3
National Committee Association America
Giờ: 02/03 09:30    
elect:
1.32 T 148 0.91 7 0.91 3.50 X 148 0.91
LSU
LSU
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 09:30    
elect:
1.56 T 133.5 0.83 3.5 0.83 2.30 X 133.5 0.83
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 09:30    
elect:
1.10 T 138.5 0.83 13.5 0.83 6.50 X 138.5 0.83
Mexico Liga ABE
Giờ: 02/03 09:30    
elect:
1.56 T 146.5 0.83 3.5 0.83 2.30 X 146.5 0.83
National Committee Association America
Giờ: 02/03 10:00    
elect:
1.91 T 136.5 0.91 0.91 1.91 X 136.5 0.91 1
NBA G-League
Giờ: 02/03 10:00    
elect:
National Basketball Association
Giờ: 02/03 11:00    
elect:
2.40 T 221.5 0.91 0.91 1.61 X 221.5 0.91 3.5
NBA G-League
Giờ: 02/03 11:00    
elect:
National Basketball Association
Giờ: 02/03 11:30    
elect:
1.08 T 240.5 0.91 14 0.91 8.50 X 240.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 11:30    
elect:
1.08 T 137 0.91 15 0.91 8.50 X 137 0.91
National Committee Association America
Giờ: 02/03 12:00    
elect:
1.06 T 138 0.91 16 0.91 10.50 X 138 0.91
Japan Women's Basketball League
Giờ: 02/03 12:30    
elect:
Japan Women's Basketball League
Giờ: 02/03 12:30    
elect:
National Basketball Association
Giờ: 01/03 10:00 Hết  
elect:
1.27 T 233.5 1.15 9.5 0.90 3.90 X 233.5 0.68
33
31
22
24
110
64
17
36
22
30
105
53
National Committee Association America
Giờ: 01/03 10:00 Hết  
elect:
1.10 T 134.5 0.91 14 0.91 7.50 X 134.5 0.91
38
45
83
38
32
26
58
32
National Committee Association America
Giờ: 01/03 10:00 Hết  
elect:
1.28 T 145.5 0.91 8 0.91 3.80 X 145.5 0.91
47
38
85
47
32
28
60
32
National Committee Association America
Giờ: 01/03 10:00 Hết  
elect:
1.91 T 142.5 0.91 1 0.91 1.91 X 142.5 0.91
27
21
48
27
41
21
62
41
National Committee Association America
Giờ: 01/03 10:00 Hết  
elect:
1.28 T 139.5 0.95 11.5 0.80 3.80 X 139.5 0.80
38
38
88
38
35
41
92
35
National Committee Association America
Giờ: 01/03 10:00 Hết  
elect:
4.90 T 157.5 1.05 0.83 1.19 X 157.5 0.74 8.5
33
32
80
33
25
40
75
25
National Committee Association America
Giờ: 01/03 10:00 Hết  
elect:
1.02 T 151.5 0.91 24.5 0.91 17.50 X 151.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 01/03 10:00 Hết  
elect:
1.50 T 138 0.91 4 0.91 2.65 X 138 0.91
38
37
75
38
32
31
63
32
National Committee Association America
Giờ: 01/03 10:00 Hết  
elect:
1.45 T 153 0.91 4.5 0.91 2.80 X 153 0.91
37
32
69
37
38
46
84
38
National Committee Association America
Giờ: 01/03 10:00 Hết  
elect:
1.43 T 154.5 0.91 5.5 0.91 2.90 X 154.5 0.91
38
51
89
38
41
38
79
41
National Committee Association America
Giờ: 01/03 10:00 Hết  
elect:
1.42 T 147.5 1.15 5.5 1.15 2.95 X 147.5 0.68
33
38
85
33
36
35
81
36
National Committee Association America
Giờ: 01/03 10:00 Hết  
elect:
2.70 T 143.5 0.91 0.91 1.49 X 143.5 0.91 5
30
44
74
30
49
36
85
49
NBA G-League
Giờ: 01/03 10:00 Hết  
elect:
National Basketball Association
Giờ: 01/03 11:00 Hết  
elect:
1.37 T 214.5 0.91 6.5 0.91 3.20 X 214.5 0.91
36
20
27
20
103
56
20
31
19
27
97
51
National Committee Association America
Giờ: 01/03 11:00 Hết  
elect:
3.45 T 151.5 0.91 0.91 1.33 X 151.5 0.91 7
26
38
64
26
47
42
89
47
National Committee Association America
Giờ: 01/03 11:00 Hết  
elect:
3.00 T 135 0.91 0.91 1.41 X 135 0.91 5.5
29
41
70
29
27
30
57
27
National Committee Association America
Giờ: 01/03 11:00 Hết  
elect:
1.25 T 145.5 0.91 8.5 0.91 4.20 X 145.5 0.91
26
45
71
26
34
42
76
34
National Committee Association America
Giờ: 01/03 11:00 Hết  
elect:
20
31
60
20
28
23
62
28
National Committee Association America
Giờ: 01/03 11:00 Hết  
elect:
1.28 T 146.5 0.91 8.5 0.91 3.80 X 146.5 0.91
36
60
96
36
32
30
62
32
National Committee Association America
Giờ: 01/03 11:00 Hết  
elect:
1.08 T 135.5 1.20 13.5 0.76 8.50 X 135.5 0.66
37
46
83
37
34
41
75
34
National Committee Association America
Giờ: 01/03 11:00 Hết  
elect:
1.38 T 144.5 0.91 6 0.91 3.10 X 144.5 0.91
21
41
62
21
50
32
82
50
National Basketball Association
Giờ: 01/03 11:30 Hết  
elect:
1.18 T 244.5 0.91 10.5 0.91 5.00 X 244.5 0.91
31
39
29
27
134
70
34
35
26
31
131
69
National Committee Association America
Giờ: 01/03 11:30 Hết  
elect:
1.63 T 139.5 0.91 3.5 0.91 2.35 X 139.5 0.91
44
50
94
44
35
42
77
35
National Committee Association America
Giờ: 01/03 11:30 Hết  
elect:
1.31 T 138 0.91 7.5 0.91 3.60 X 138 0.91
35
40
75
35
39
33
72
39
National Committee Association America
Giờ: 01/03 12:00 Hết  
elect:
9.50 T 137.5 0.91 0.91 1.07 X 137.5 0.91 15
28
29
57
28
51
32
83
51
National Committee Association America
Giờ: 01/03 12:00 Hết  
elect:
2.65 T 149.5 0.95 0.68 1.50 X 149.5 0.80 4.5
34
34
68
34
35
51
86
35
Korea Basketball League
Giờ: 01/03 13:00 Hết  
elect:
1.40 T 156.5 0.86 6.5 0.86 3.05 X 156.5 0.80
14
20
11
21
66
34
27
17
19
16
79
44
Korea Basketball League
Giờ: 01/03 13:00 Hết  
elect:
1.24 T 173.5 0.86 9.5 0.83 4.25 X 173.5 0.80
24
16
17
16
73
40
15
24
30
14
83
39
Quốc gia
Giờ
Đội ngũ
1
2
3
4
Tổng
HT
1x2
T/X
HDP
Số liệu
01/03 15:00
Changwon LG Sakers[4]
25
25
25
T 166.5 0.76
13.5 0.68
Anyang JUNG KWAN JANG Red Boosters[9]
15
15
15
X 166.5 0.90
1.05
01/03 16:30
Terrafirma Dyip
T 202.5 0.77
0.80
Converge FiberXers
X 202.5 0.91
1.5 0.87
01/03 17:00
Woori Bank HANSAE Women's[2]
T 135.5 0.87
6.5 0.87
Bucheon KEB-Hana[4]
X 135.5 0.95
0.95
01/03 18:05
Aisin Sea Horses[7]
T 160.5 0.83
8.5 0.83
Osaka seven Fukujin[19]
X 160.5 0.83
0.83
01/03 18:45
Maccabi Maale Adumim[8]
T 162.5 0.87
0.83
Maccabi Rehovot[1]
X 162.5 0.80
4.5 0.83
01/03 19:00
Satya Wacana LBC Angsapura Salatiga[12]
T 142.5 0.83
0.83
Tangerang Hawks[9]
X 142.5 0.83
7.5 0.83
01/03 19:00
Safed[10]
T 158.5 0.87
4.5 0.80
Gilboa Galil[11]
X 158.5 0.80
0.87
01/03 19:00
Astrali
T 169.5 0.83
13.5 0.83
TSMU
X 169.5 0.83
0.83
01/03 19:20
Hapoel Afula[9]
T 163.5 0.80
5.5 0.87
Hapoel Haifa[11]
X 163.5 0.87
0.80
01/03 19:30
GuangDong Marcopolo Women's[4]
Shanxi TianZe Woman's[15]
01/03 19:30
Shandong Lottery Women's[9]
T 155.5 0.83
0.83
SiChuan JinQiang Women's[2]
X 155.5 0.83
22.5 0.83
01/03 19:30
Fujian Women's[14]
T 149.5 0.87
20.5 0.83
HeNan YiChuan Women's[18]
X 149.5 0.80
0.83
01/03 19:30
NorthPort Batang Pier
T 210.5 0.83
0.87
NLEX Road Warriors
X 210.5 0.83
1.5 0.80
01/03 19:30
Maccabi Rishon LeZion[7]
T 166.5 0.83
5.5 0.83
Ramat Hasharon[9]
X 166.5 0.83
0.83
01/03 19:40
Tenuun Ulzii Metal
T 169.5 0.83
3.5 0.83
IHC Apes
X 169.5 0.83
0.83
01/03 21:00
Satria Muda BritAma[7]
T 153.5 0.83
17.5 0.83
Bimasakti Nikko Steel Malang[11]
X 153.5 0.83
0.83
01/03 21:30
Sokhumi
T 169.5 0.83
1.5 0.83
VSA
X 169.5 0.83
0.83
01/03 21:30
USM Alger Women
CRA Mendjli Wome
01/03 22:30
Irbis Almaty
ASTANA B
01/03 23:00
Daruss Afaka[6]
T 170.5 0.83
1.5 0.83
Bahcesehir Koleji[15]
X 170.5 0.83
0.83
01/03 23:00
Atyrau leopard
Kostana
01/03 23:00
Fenerbahce Gelisim Women[4]
T 139.5 0.83
10.5 0.83
Urla Belediyesi Women[11]
X 139.5 0.83
0.83
01/03 23:00
Beylikduzu Basket[16]
T 148.5 0.83
9.5 0.80
Eskisehir Birey Koleji[28]
X 148.5 0.83
0.87
01/03 23:00
Gemlik Gucumspor[13]
T 147.5 0.83
5.5 0.83
Haznedar Doruk Istanbul[19]
X 147.5 0.83
0.83
01/03 23:00
High Touch HT[14]
T 144.5 0.83
0.87
Corlu[1]
X 144.5 0.83
7.5 0.80
01/03 23:00
Nazilli[4]
T 144.5 0.83
17.5 0.71
Uskudar[31]
X 144.5 0.83
1.00
01/03 23:00
VEFA[30]
T 149.5 0.83
5.5 0.80
Karsiyaka Belediye[27]
X 149.5 0.83
0.87
01/03 23:00
Batumi[7]
T 165.5 0.83
2.5 0.83
Kavkasia[6]
X 165.5 0.83
0.83
01/03 23:45
Al Riyadi Beirut Women
T 134.5 1.00
6.5 0.87
Beirut Club Women
X 134.5 0.71
0.80
01/03 23:59
Voluntari[3]
T 160.5 0.83
6.5 0.83
BCMUS Arges Pitesti[5]
X 160.5 0.83
0.83
02/03 00:00
JKL Lady Dolphins Women[5]
T 124.5 0.83
3.5 0.83
UCU Lady Canons Women[1]
X 124.5 0.83
0.83
02/03 00:30
Gliwice[14]
T 167.5 0.80
0.83
Dziki Warszawa[6]
X 167.5 0.87
3.5 0.83
02/03 00:30
Balkan Botevgrad[4]
T 162.5 0.83
10.5 0.83
CSKA Sofia[5]
X 162.5 0.83
0.83
02/03 00:30
RSU/VEF Riga
T 159.5 0.83
16.5 0.83
BS Tukums/TSS
X 159.5 0.83
0.83
02/03 00:30
PuHu Juniorit[2]
T 159.5 0.83
1.5 0.83
Karkkila[3]
X 159.5 0.83
0.83
02/03 00:30
HBA-Marsky Women
T 146.5 0.83
1.5 0.80
Espoo Basket Team Women
X 146.5 0.83
0.87
02/03 00:30
Kouvottaret Women
T 158.5 0.83
6.5 0.87
Vimpelin Veto Women
X 158.5 0.83
0.80
02/03 00:30
Jyvaskyla Basketball Academy[1]
T 156.5 0.83
10.5 0.83
Raholan Pyrkiva[3]
X 156.5 0.83
0.83
02/03 00:30
Helsinky Seagulls[2]
T 166.5 0.80
7.5 0.77
Salon Vilpas[4]
X 166.5 0.87
0.91
02/03 00:30
KTP Basket[9]
T 178.5 0.83
8.5 0.83
Lahti Basketball[11]
X 178.5 0.83
0.83
02/03 00:30
Nilan Bisons[12]
T 164.5 0.80
0.83
Lapuan Korikobrat[8]
X 164.5 0.87
2.5 0.83
02/03 00:30
Zenit Petersburg[SLA13]
Cska Moscow[SLA1]
02/03 00:30
GS Cosider Women
JF Kouba Women
02/03 01:00
BK ASK Inter Slovnaft Bratislava[7]
T 164.5 0.83
16.5 0.71
Nitra[9]
X 164.5 0.83
1.00
02/03 01:00
BK Ventspils[4]
T 171.5 0.83
10.5 0.87
TAL TECH[9]
X 171.5 0.83
0.80
02/03 01:00
Valmiera Glass Via[14]
T 160.5 0.83
8.5 0.80
Tallinna Kalev[15]
X 160.5 0.83
0.87
02/03 01:00
Bor Rtb[11]
T 168.5 0.83
1.5 0.83
KK Dunav[14]
X 168.5 0.83
0.83
02/03 01:00
Raiders Basket[9]
T 167.5 0.83
11.5 0.83
HBA Marsky[10]
X 167.5 0.83
0.83
02/03 01:00
MBA Moscow[SLA9]
SBSK BC Samara[SLA5]
02/03 01:00
Rae Koss
T 169.5 0.83
0.91
Reinar Halliku
X 169.5 0.83
7.5 0.77
02/03 01:30
Bursaspor[11]
T 171.5 0.83
0.83
Pinar Karsiyaka[4]
X 171.5 0.83
3.5 0.83
02/03 01:30
Kara Trutnov Womens[10]
T 140.5 0.83
0.83
Chomutov Women's[6]
X 140.5 0.83
6.5 0.83
02/03 01:30
AS Douanes[2]
T 126.5 0.77
13.5 0.71
UCST PAD[1]
X 126.5 0.91
1.00
02/03 01:30
BK Saldus
T 167.5 0.83
6.5 0.83
OC Limbazi
X 167.5 0.83
0.83
02/03 01:30
KK Viimsi 2
Tartu Ulikool Rock II
02/03 01:30
ROCK TARTU TERMINAL
T 156.5 0.83
1.5 0.83
Tamsalu Los Toros/Taltech
X 156.5 0.83
0.83
02/03 01:45
Fenerbahce Ulker[TBL2]
T 168.5 0.91
7.5 0.95
Saski Baskonia[ACB9]
X 168.5 0.91
0.87
02/03 02:00
Zalgiris[LKL1]
T 154.5 0.91
0.91
Olympiacos Piraeus[GBL2]
X 154.5 0.91
1.5 0.91
02/03 02:00
KK Zadar[1]
T 152.5 0.91
5.5 0.80
CO Split[9]
X 152.5 0.77
0.87
02/03 02:00
Jena[4]
T 164.5 0.83
8.5 0.83
WWU Baskets Munster[7]
X 164.5 0.83
0.83
02/03 02:00
LTi Giessen 46ers[5]
T 163.5 0.83
5.5 0.80
BG Karlsruhe[8]
X 163.5 0.83
0.87
02/03 02:00
Nurnberger[11]
T 163.5 0.83
3.5 0.83
Dresden Titans[13]
X 163.5 0.83
0.83
02/03 02:00
Lulea Women's[2]
Marbo Basket Woman's[7]
02/03 02:00
Namuwongo Blazers[4]
T 139.5 0.83
0.83
City Oilers[3]
X 139.5 0.83
8.5 0.83
02/03 02:00
Livani
T 163.5 0.83
5.5 0.83
BK Liepaja/LSSS
X 163.5 0.83
0.83
02/03 02:00
Djurgarden
T 169.5 0.83
0.77
AIK Basket
X 169.5 0.83
1.5 0.91
02/03 02:00
Levharti Chomutov[8]
T 175.5 0.77
8.5 0.83
SKB Zlin[17]
X 175.5 0.91
0.83
02/03 02:00
Lokomotiva Plzen[11]
T 157.5 1.00
4.5 0.83
Novy Jicin[2]
X 157.5 0.71
0.83
02/03 02:00
Orli Prostejov[14]
T 153.5 0.83
0.80
USK Praha B[6]
X 153.5 0.83
8.5 0.87
02/03 02:00
Sloboda Tuzla
T 157.5 0.83
13.5 0.83
Prijedor
X 157.5 0.83
0.83
02/03 02:04
KFUM Nassjo[6]
T 172.5 0.83
0.83
Norrkoping Dolphins[1]
X 172.5 0.83
6.5 0.83
02/03 02:04
Koping Stars[8]
T 171.5 0.77
0.83
Boras Basket[3]
X 171.5 0.91
8.5 0.83
02/03 02:30
Artland Dragons[17]
T 170.5 0.83
0.87
Phoenix Hagen[2]
X 170.5 0.83
5.5 0.80
02/03 02:30
Paderborn Baskets[18]
T 163.5 0.83
0.87
Kirchheim[6]
X 163.5 0.83
3.5 0.80
02/03 02:30
Bochum[16]
T 171.5 0.83
0.83
BBC Bayreuth[9]
X 171.5 0.83
1.5 0.83
02/03 02:30
Romerstrom Gladiators Trier[1]
T 159.5 0.83
2.5 0.80
Fraport Skyliners[3]
X 159.5 0.83
0.87
02/03 02:30
Vechta B[14]
T 164.5 0.83
2.5 0.80
Dusseldorf[15]
X 164.5 0.83
0.87
02/03 02:30
Koblenz[12]
T 159.5 0.83
0.83
Eisbaren Bremerhaven[10]
X 159.5 0.83
4.5 0.83
02/03 02:30
Wetterbygden Stars
T 165.5 0.83
1.5 0.83
Helsingborg
X 165.5 0.83
0.83
02/03 02:30
Lynx Liberec[19]
T 153.5 0.91
5.5 0.83
BK Pardubice B[3]
X 153.5 0.77
0.83
02/03 02:30
Opava II[18]
T 159.5 0.83
0.80
GBA Lions J.Hradec[7]
X 159.5 0.83
19.5 0.87
02/03 02:30
SP Basket[10]
T 158.5 0.91
7.5 0.83
Snakes Ostrava[20]
X 158.5 0.77
0.83
02/03 03:00
Lyon Asvel Villeurbanne[LNB2]
T 155.5 0.91
0.87
EA7-Emporio Armani Milano[4]
X 155.5 0.91
5.5 0.95
02/03 03:00
S.Oliver Baskets Wurzburg[4]
T 167.5 0.95
14.5 0.91
TSV Crailsheim[17]
X 167.5 0.87
0.91
02/03 03:00
Eiffeltowers Den Bosch[DBL1]
T 151.5 0.87
2.5 0.83
Port of Antwerp Giants[BLB4]
X 151.5 0.80
0.83
02/03 03:00
Aix-Maurienne[16]
T 160.5 0.83
4.5 0.83
Evreux[15]
X 160.5 0.83
0.83
02/03 03:00
Lille[10]
T 150.5 0.83
1.5 0.83
Boulazac[3]
X 150.5 0.83
0.83
02/03 03:00
La Rochelle[1]
T 150.5 0.83
10.5 0.83
Denain-Voltaire[11]
X 150.5 0.83
0.83
02/03 03:00
Elain Bearnais Pau-Orthez[6]
T 162.5 0.83
10.5 0.83
Etoile Angers[18]
X 162.5 0.83
0.83
02/03 03:00
Rouen[4]
T 162.5 0.83
6.5 0.83
Nantes[7]
X 162.5 0.83
0.83
02/03 03:00
Poitiers[8]
T 159.5 0.83
0.83
Chalons-Reims[13]
X 159.5 0.83
1.5 0.83
02/03 03:00
Domzale Women[8]
T 129.5 0.83
6.5 0.87
Konjice Women[9]
X 129.5 0.83
0.80
02/03 03:00
Kristiansand Pirates
T 124.5 0.83
0.83
Lauvasen Lions
X 124.5 0.83
21.5 0.83
02/03 03:00
Ilirija[3]
Hopsi Polzela[10]
02/03 03:30
FC Barcelona[ACB3]
T 161.5 0.91
3.5 0.87
Monaco[LNB1]
X 161.5 0.91
0.95
02/03 03:30
FC Bayern Munchen[BBL1]
T 161.5 0.91
4.5 0.91
Crvena Zvezda Red Star[ABA1]
X 161.5 0.91
0.91
02/03 03:30
Manchester Giants[9]
T 176.5 0.77
0.83
Glasgow Rocks[4]
X 176.5 0.91
4.5 0.83
02/03 03:30
Vichy[2]
T 161.5 0.83
5.5 0.83
Antibes[12]
X 161.5 0.83
0.83
02/03 03:30
Amics del Basquet Castello[16]
Grupo Capitol Valladolid[8]
02/03 03:30
Newcastle Eagles[BBL3]
Bakken Bears[DBL1]
02/03 03:45
Leicester Riders[5]
T 183.5 0.77
3.5 0.77
BiG Storage Cheshire Jets[2]
X 183.5 0.91
0.91
02/03 04:00
Eanna[2]
Bord Gais Neptune Co[8]
02/03 04:00
Anahuac Queretaro
T 144.5 0.83
0.83
UDLAP
X 144.5 0.83
4.5 0.83
02/03 04:00
Obras LDD
T 149.5 0.83
13.5 0.80
Argentino LDD
X 149.5 0.83
0.87
02/03 04:15
Virtus Eiren Ragusa Woman's[6]
T 135.5 0.91
8.5 0.80
Oxygen Roma Women''s[10]
X 135.5 0.77
0.87
02/03 04:30
Baloncesto Majadahonda
T 147.5 0.83
0.83
Ciudad De Mostoles[54]
X 147.5 0.83
1.5 0.83
02/03 04:30
AD Galomar[10]
T 155.5 0.83
0.80
UD Oliveirense[4]
X 155.5 0.83
9.5 0.87
02/03 05:00
Zarate Basket
Gimnasia Comodoro
02/03 05:00
Boca Juniors LDD
Obera TC LDD
02/03 05:30
Montijo BA[31]
T 142.5 0.83
9.5 0.83
Queluz U23[26]
X 142.5 0.83
0.83
02/03 05:30
Salesianos de Lisboa U21
T 129.5 0.83
12.5 0.83
Odivelas U21
X 129.5 0.83
0.83
02/03 05:30
Academia do Lumiar[11]
T 133.5 0.83
0.83
Uniao de Leiria[14]
X 133.5 0.83
6.5 0.83
02/03 05:45
Guifoes SC[2]
T 144.5 0.83
16.5 0.83
CD Povoa U23[28]
X 144.5 0.83
0.83
02/03 05:45
CP Natacao Women
OS Belenenses Women
02/03 06:30
Financeira Brasilia[18]
T 154.5 0.83
0.83
Cerrado[16]
X 154.5 0.83
4.5 0.83
02/03 07:00
Ohio
T 150 0.91
7.5 0.91
Bowling Green
X 150 0.91
0.91
02/03 07:00
Universidad Interamericana
T 147.5 0.83
0.80
Tec Mty Puebla
X 147.5 0.83
9.5 0.87
02/03 07:00
Caxias do Sul[15]
T 155.5 0.77
0.83
unifacisa[7]
X 155.5 0.91
7.5 0.83
02/03 07:00
Obras Sanitarias Buenos Aires
T 163.5 0.83
10 0.83
Argentino de Junin
X 163.5 0.83
0.83
02/03 07:00
Atletico Pilar[32]
T 157.5 0.83
8.5 0.83
Rocamora[26]
X 157.5 0.83
0.83
02/03 07:15
Las Animas[5]
T 159.5 0.83
6.5 0.87
Club Deportivo Universidad Catolica[12]
X 159.5 0.83
0.80
02/03 07:30
Appalachian State Mountaineers
T 148 0.91
6.5 0.91
Arkansas State Red Wolves
X 148 0.91
0.91
02/03 07:30
Osorno[3]
T 145.5 0.83
1.5 0.87
Leones de Quilpue[2]
X 145.5 0.83
0.80
02/03 08:00
Philadelphia 76ers[E5]
T 213 0.91
11 0.87
Charlotte Hornets[E13]
X 213 0.91
0.95
02/03 08:00
Detroit Pistons[E14]
T 221.5 0.91
0.91
Cleveland Cavaliers[E2]
X 221.5 0.91
9 0.91
02/03 08:00
Brown
T 141.5 0.91
2 0.91
Harvard
X 141.5 0.91
0.91
02/03 08:00
Georgia Southern
T 151.5 0.91
4 0.91
Old Dominion
X 151.5 0.91
0.91
02/03 08:00
Georgia State
T 151 0.91
3 0.91
Marshall
X 151 0.91
0.91
02/03 08:00
Iona
T 153 0.91
2.5 0.91
Quinnipiac
X 153 0.91
0.91
02/03 08:00
Marist
T 136.5 0.91
1 0.91
Fairfield University
X 136.5 0.91
0.91
02/03 08:00
Niagara University
T 145.5 0.91
2 0.91
Rider
X 145.5 0.91
0.91
02/03 08:00
Yale
T 132.5 0.91
19.5 0.91
Dartmouth
X 132.5 0.91
0.91
02/03 08:00
Jacksonville
T 131 0.91
1.5 0.91
Florida Gulf Coast U
X 131 0.91
0.91
02/03 08:00
North Florida
T 149.5 0.91
2.5 0.91
Stetson
X 149.5 0.91
0.91
02/03 08:00
Canisius
T 142.5 0.91
2 0.91
Mount St.Mary's
X 142.5 0.91
0.91
02/03 08:00
Siena College
T 137 0.91
0.91
Manhattan
X 137 0.91
1.5 0.91
02/03 08:00
Queens Uni of Charlotte
T 170.5 0.91
1.5 0.91
Kennesaw State
X 170.5 0.91
0.91
02/03 08:00
Urupan
Nacional Montevideo
02/03 08:00
Windy City Bulls[5]
G League Ignite[31]
02/03 08:00
Greensboro colony[12]
Delaware blue[1]
02/03 08:00
Capital City Go-Go[13]
Birmingham Squadron[21]
02/03 08:00
College Park Skyhawks[17]
Cleveland Charge[16]
02/03 08:00
Universidad Montrer
T 142.5 0.83
0.83
UMAD
X 142.5 0.83
11.5 0.83
02/03 08:00
Universidad Veracruzana
UPAEP
02/03 08:00
Colon Santa Fe[22]
T 153.5 0.83
0.83
San Isidro[1]
X 153.5 0.83
5.5 0.83
02/03 08:00
Deportivo Viedma[12]
T 152.5 0.83
9.5 0.83
Ciclista[20]
X 152.5 0.83
0.83
02/03 08:30
Toronto Raptors[E12]
T 237 0.91
0.91
Golden State Warriors[W10]
X 237 0.91
2.5 0.91
02/03 08:30
Boston Celtics[E1]
T 237 0.91
10 0.95
Dallas Mavericks[W7]
X 237 0.91
0.87
02/03 08:30
Coastal Carolina
T 156 0.91
0.91
James Madison
X 156 0.91
15 0.91
02/03 08:30
Central Arkansas
T 154 0.91
0.91
North Alabama
X 154 0.91
4.5 0.91
02/03 09:00
Minnesota Timberwolves[W1]
T 223.5 0.91
6.5 0.95
Sacramento Kings[W8]
X 223.5 0.91
0.87
02/03 09:00
Memphis Grizzlies[W13]
T 208.5 0.91
2.5 0.91
Portland Trail Blazers[W14]
X 208.5 0.91
0.91
02/03 09:00
New Orleans Pelicans[W6]
T 238 0.91
5.5 0.95
Indiana Pacers[E7]
X 238 0.91
0.87
02/03 09:00
Pennsylvania
T 158.5 0.91
0.91
Cornell
X 158.5 0.91
4 0.91
02/03 09:00
Princeton
T 143.5 0.91
13 0.91
Columbia
X 143.5 0.91
0.91
02/03 09:00
South Alabama
T 145.5 0.91
7.5 0.91
Louisiana-Monroe
X 145.5 0.91
0.91
02/03 09:00
Austin Peay
T 138.5 0.91
9.5 0.91
Bellarmine
X 138.5 0.91
0.91
02/03 09:00
Lipscomb
T 164 0.91
4 0.91
Eastern Kentucky
X 164 0.91
0.91
02/03 09:00
Penn
Truett-McConnell College
02/03 09:00
Wisconsin Herd[9]
Maine Celtics[15]
02/03 09:00
UP Guadalajara
T 150.5 0.83
0.83
CEU Monterrey
X 150.5 0.83
18.5 0.83
02/03 09:00
Rivadavia[29]
T 137.5 0.87
0.77
San Luis[10]
X 137.5 0.80
1.5 0.91
02/03 09:00
Ameghino[21]
T 147.5 0.83
5.5 0.80
Hispano Americano[18]
X 147.5 0.83
0.87
02/03 09:00
Ferro LDD
Olimpico LDD
02/03 09:10
Boca Juniors
T 159.5 0.87
7.5 0.83
Obera TC
X 159.5 0.80
0.83
02/03 09:15
Texas State-San Marcos
T 138.5 0.91
0.91
Troy
X 138.5 0.91
3 0.91
02/03 09:30
LSU
T 148 0.91
7 0.91
Mississippi St
X 148 0.91
0.91
02/03 09:30
Tec Mty Guadalajara
T 133.5 0.83
3.5 0.83
CETYS Mexicali
X 133.5 0.83
0.83
02/03 09:30
Tec Mty Hidalgo
T 138.5 0.83
13.5 0.83
UNAM
X 138.5 0.83
0.83
02/03 09:30
Tec Mty Toluca
T 146.5 0.83
3.5 0.83
UP Mexico
X 146.5 0.83
0.83
02/03 10:00
Loyola-Chicago
T 136.5 0.91
0.91
Dayton
X 136.5 0.91
1 0.91
02/03 10:00
Rip City Remix[8]
Iowa Energy[28]
02/03 11:00
Chicago Bulls[E9]
T 221.5 0.91
0.91
Milwaukee Bucks[E3]
X 221.5 0.91
3.5 0.91
02/03 11:00
Stockton Kings[20]
Rio Grande Valley Vipers[24]
02/03 11:30
Los Angeles Clippers[W4]
T 240.5 0.91
14 0.91
Washington Wizards[E15]
X 240.5 0.91
0.91
02/03 11:30
Nevada
T 137 0.91
15 0.91
Fresno State
X 137 0.91
0.91
02/03 12:00
Utah State
T 138 0.91
16 0.91
AIR Force
X 138 0.91
0.91
02/03 12:30
Toyota Rabbits Women's[6]
Chanson V Magic Women's[5]
02/03 12:30
Yamanashi Women's[11]
BB Albirex Niigata Rabbits Women's[12]
01/03 10:00
Phoenix Suns[W5]
33
31
22
24
110
64
T 233.5 1.15
9.5 0.90
Houston Rockets[W12]
17
36
22
30
105
53
X 233.5 0.68
0.83
01/03 10:00
Liberty
38
45
83
38
T 134.5 0.91
14 0.91
New Mexico State
32
26
58
32
X 134.5 0.91
0.91
01/03 10:00
Arkansas-Little Rock
47
38
85
47
T 145.5 0.91
8 0.91
Tennessee State
32
28
60
32
X 145.5 0.91
0.91
01/03 10:00
Idaho
27
21
48
27
T 142.5 0.91
1 0.91
Montana State
41
21
62
41
X 142.5 0.91
0.91
01/03 10:00
Idaho State
38
38
88
38
T 139.5 0.95
11.5 0.80
Northern Arizona
35
41
92
35
X 139.5 0.80
0.95
01/03 10:00
Portland
33
32
80
33
T 157.5 1.05
0.83
Santa Clara
25
40
75
25
X 157.5 0.74
8.5 0.90
01/03 10:00
Grand Canyon University
28
44
72
28
T 151.5 0.91
24.5 0.91
TX-Permian Basin
24
19
43
24
X 151.5 0.91
0.91
01/03 10:00
UC Davis
38
37
75
38
T 138 0.91
4 0.91
Hawaii
32
31
63
32
X 138 0.91
0.91
01/03 10:00
Denver
37
32
69
37
T 153 0.91
4.5 0.91
UMKC Kangaroos
38
46
84
38
X 153 0.91
0.91
01/03 10:00
Eastern Washington
38
51
89
38
T 154.5 0.91
5.5 0.91
Montana
41
38
79
41
X 154.5 0.91
0.91
01/03 10:00
Weber State
33
38
85
33
T 147.5 1.15
5.5 1.15
Northern Colorado
36
35
81
36
X 147.5 0.68
0.68
01/03 10:00
Utah Tech
30
44
74
30
T 143.5 0.91
0.91
Tarleton
49
36
85
49
X 143.5 0.91
5 0.91
01/03 10:00
Capitanes de Ciudad de Mexico[26]
21
25
32
23
101
46
Memphis Hustle[19]
23
31
23
33
110
54
01/03 11:00
Denver Nuggets[W3]
36
20
27
20
103
56
T 214.5 0.91
6.5 0.91
Miami Heat[E5]
20
31
19
27
97
51
X 214.5 0.91
0.91
01/03 11:00
Cal State Northridge
26
38
64
26
T 151.5 0.91
0.91
UC Irvine
47
42
89
47
X 151.5 0.91
7 0.91
01/03 11:00
Cal State Bakersfield
29
41
70
29
T 135 0.91
0.91
UC San Diego
27
30
57
27
X 135 0.91
5.5 0.91
01/03 11:00
long Beach State
26
45
71
26
T 145.5 0.91
8.5 0.91
Cal State Fullerton
34
42
76
34
X 145.5 0.91
0.91
01/03 11:00
California Baptist
20
31
60
20
Stephen F. Austin
28
23
62
28
01/03 11:00
Loyola Marymount
36
60
96
36
T 146.5 0.91
8.5 0.91
San Diego Toreros
32
30
62
32
X 146.5 0.91
0.91
01/03 11:00
Santa Barbara
37
46
83
37
T 135.5 1.20
13.5 0.76
Caltech state
34
41
75
34
X 135.5 0.66
1.00
01/03 11:00
Seattle
21
41
62
21
T 144.5 0.91
6 0.91
Texas-Arlington
50
32
82
50
X 144.5 0.91
0.91
01/03 11:30
Los Angeles Lakers[W10]
31
39
29
27
134
70
T 244.5 0.91
10.5 0.91
Washington Wizards[E14]
34
35
26
31
131
69
X 244.5 0.91
0.91
01/03 11:30
Washington
44
50
94
44
T 139.5 0.91
3.5 0.91
UCLA
35
42
77
35
X 139.5 0.91
0.91
01/03 11:30
Washington State
35
40
75
35
T 138 0.91
7.5 0.91
Southern California
39
33
72
39
X 138 0.91
0.91
01/03 12:00
Pepperdine Waves
28
29
57
28
T 137.5 0.91
0.91
ST.Mary's
51
32
83
51
X 137.5 0.91
15 0.91
01/03 12:00
San Francisco
34
34
68
34
T 149.5 0.95
0.68
Gonzaga
35
51
86
35
X 149.5 0.80
4.5 1.15
01/03 13:00
Seoul SK Knights[3]
14
20
11
21
66
34
T 156.5 0.86
6.5 0.86
Daegu KoGas Pegasus[7]
27
17
19
16
79
44
X 156.5 0.80
0.80
01/03 13:00
Ulsan Hyundai Mobis Phoebus[5]
24
16
17
16
73
40
T 173.5 0.86
9.5 0.83
Goyang Orions[8]
15
24
30
14
83
39
X 173.5 0.80
0.83
Thông báo: Dịch vụ tỷ số bóng rổ trực tiếp trên 369bongda.com cung cấp cho người hâm mộ và những người đặt cược thông tin tỷ số trực tiếp của tất cả các giải đấu bóng rổ bao gồm NBA, các giải đấu ở Châu Âu, CBA, v.v. Bạn có thể xem thông tin của từng quý, tỷ số hiện tại, kết quả sau mỗi quý cũng như dữ liệu điểm số bóng rổ thời gian thực, phân tích chi tiết và phân tích tỷ lệ cược. Ngoài tỷ số bóng rổ,Bạn cũng có thể theo dõi (tỷ số bóng đá trực tiếp, trực tiếp các sự kiện bóng đá, phát sóng, tin tức bóng đá, tin tức thể thao)(

livescore bóng rổ

trực tiếp bóng rổ

)