Bóng
rổ
Trang chủ  > Bóng rổ  > 

Lịch thi đấu

Trang chủ  > Bóng rổ  > 

Lịch thi đấu

<
2024
Feb 18
2024
Feb 19
2024
Feb 20
2024
Feb 21
2024
Feb 22
2024
Feb 23
2024
Feb 24
2024
Feb 25
2024
Feb 26
2024
Feb 27
2024
Feb 28
2024
Feb 29
2024
Mar 01
2024
Mar 02
2024
Mar 03
>
<
2024
Feb 18
2024
Feb 19
2024
Feb 20
2024
Feb 21
2024
Feb 22
2024
Feb 23
2024
Feb 24
2024
Feb 25
2024
Feb 26
2024
Feb 27
2024
Feb 28
2024
Feb 29
2024
Mar 01
2024
Mar 02
2024
Mar 03
>
1
2
3
4
Tổng
H-T
Friendly Competition
Giờ: 25/02 00:00 Hết  
elect:
12
20
20
20
72
32
16
19
14
24
73
35
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 00:00 Hết  
elect:
2.36 T 130.5 0.94 0.95 1.52 X 130.5 0.78 2.5
12
13
18
21
64
25
16
16
20
18
70
32
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 00:00 Hết  
elect:
17
19
19
13
68
36
21
12
8
18
59
33
Serbia 2nd League
Giờ: 25/02 00:00 Hết  
elect:
28
14
23
29
94
42
24
20
17
24
85
44
Poland 1 Liga Women
Giờ: 25/02 00:00 Hết  
elect:
19
18
14
20
71
37
19
13
15
23
70
32
Turkey TB2L
Giờ: 25/02 00:00 Hết  
elect:
18
20
13
12
63
38
23
22
14
18
77
45
Senegal Division 1
Giờ: 25/02 00:00 Hết  
elect:
3.50 T 115.5 0.95 0.85 1.20 X 115.5 0.75 9.5
19
14
11
13
57
33
6
15
15
17
53
21
Slovakia Extraliga Women
Giờ: 25/02 00:00 Hết  
elect:
23
23
21
13
80
46
8
16
14
7
45
24
Germany DBBL Women
Giờ: 25/02 00:00 Hết  
elect:
16
14
11
18
59
30
21
11
16
21
69
32
Serbia 1ZLS Women
Giờ: 25/02 00:00 Hết  
elect:
19
19
23
20
81
38
18
13
8
18
57
31
Switzerland SB League Women
Giờ: 25/02 00:30 Hết  
elect:
26
19
22
10
77
45
16
18
14
10
58
34
Switzerland SB League Women
Giờ: 25/02 00:30 Hết  
elect:
1.35 T 128.5 0.95 10.5 0.85 2.96 X 128.5 0.75
13
24
25
16
78
37
15
14
24
15
68
29
Spain Liga EBA
Giờ: 25/02 00:30 Hết  
elect:
9
28
21
22
80
37
7
18
17
23
65
25
Portugal Nacional 1A
Giờ: 25/02 00:30 Hết  
elect:
1.30 T 152.5 0.80 7.5 0.91 3.00 X 152.5 0.90
18
23
20
14
75
41
23
9
23
22
77
32
Portugal Nacional 1A
Giờ: 25/02 00:30 Hết  
elect:
3.00 T 141.5 0.50 1.11 1.30 X 141.5 1.11 10.5
18
15
15
12
60
33
24
17
15
18
74
41
Portugal Div 1 Women
Giờ: 25/02 00:30 Hết  
elect:
16
19
20
12
67
35
21
16
19
16
72
37
Spain LF Challenge Women
Giờ: 25/02 00:30 Hết  
elect:
2.58 T 131.5 0.86 0.87 1.44 X 131.5 0.86 4.5
11
14
17
16
58
25
9
16
28
11
64
25
Portugal Proliga
Giờ: 25/02 00:30 Hết  
elect:
21
26
15
16
78
47
16
18
16
20
70
34
Bahrain Premier League
Giờ: 25/02 00:30 Hết  
elect:
1.40 T 162.5 0.80 8.5 0.85 2.66 X 162.5 0.86
26
15
17
22
80
41
14
22
19
17
72
36
BIH League Women
Giờ: 25/02 00:30 Hết  
elect:
22
23
11
17
73
45
13
17
17
18
65
30
Turkey KBBL Women
Giờ: 25/02 00:30 Hết  
elect:
1.30 T 125.5 0.85 7.5 0.75 3.22 X 125.5 0.85
11
9
10
14
44
20
6
7
15
22
50
13
Switzerland NLB
Giờ: 25/02 00:30 Hoãn  
elect:
National Committee Association America
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
1.58 T 151.5 0.92 3.5 0.91 2.31 X 151.5 0.88
40
43
83
40
33
41
74
33
National Committee Association America
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
1.99 T 143.5 0.86 1.5 1.17 1.78 X 143.5 0.94
26
30
56
26
40
32
72
40
National Committee Association America
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
1.15 T 146.5 1.06 12.5 1.12 5.16 X 146.5 0.76
40
30
70
40
22
40
62
22
National Committee Association America
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
1.31 T 131.5 0.68 7.5 0.91 3.32 X 131.5 1.17
49
39
88
49
29
56
85
29
National Committee Association America
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
2.21 T 134.5 0.86 0.88 1.63 X 134.5 0.94 2.5
25
44
76
25
41
28
82
41
National Committee Association America
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
1.39 T 149.5 1.07 6.5 0.97 2.88 X 149.5 0.75
36
52
88
36
34
39
73
34
Liga Femenina de Baloncesto
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
3.50 T 124.5 0.81 0.95 1.20 X 124.5 0.85 5.5
20
11
16
12
59
31
14
16
19
15
64
30
Polska Liga Koszykówki Kobiet
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
2.96 T 146.5 0.95 0.85 1.35 X 146.5 0.75 10.5
18
18
24
11
71
36
23
21
26
22
92
44
Polska Liga Koszykówki Kobiet
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
28
31
16
9
84
59
20
19
8
12
59
39
Austria B Basketball League
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
22
24
9
23
78
46
8
23
22
14
67
31
Austria B Basketball League
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
2.14 T 142.5 0.75 0.85 1.62 X 142.5 0.95 5.5
17
23
9
17
66
40
26
27
16
21
90
53
Erect pottery woman
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
1.44 T 143.5 0.85 6.5 0.80 2.58 X 143.5 0.85
18
22
13
18
71
40
19
19
18
17
73
38
FIBA Africa Championship Qualification
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
14
20
19
13
66
34
23
27
20
27
97
50
Poland 1st Division
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
1.27 T 171.5 1.02 4.5 0.95 3.38 X 171.5 0.70
24
24
24
20
92
48
21
32
29
27
109
53
Poland 1st Division
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
1.21 T 178.5 0.75 7.5 0.90 3.94 X 178.5 0.95
25
20
19
14
78
45
21
20
14
18
73
41
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
1.52 T 133.5 0.78 3.5 0.87 2.36 X 133.5 0.94
25
28
19
15
87
53
19
16
19
9
63
35
Spain Liga EBA
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
23
25
15
24
98
48
20
12
33
22
100
32
Portugal Nacional 1A
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
1.71 T 150.5 0.85 2.5 0.92 2.09 X 150.5 0.85
10
17
24
11
62
27
17
18
22
26
83
35
Italy Serie B
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
1.78 T 155 0.74 2 0.75 1.92 X 155 0.99
20
21
18
5
64
41
19
18
27
13
77
37
Hungary A Div. Women
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
25
25
16
14
80
50
16
8
8
13
45
24
Hungary A Div. Women
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
17
16
20
7
60
33
14
18
19
24
75
32
Hungary A Div. Women
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
23
11
11
19
64
34
13
17
14
14
58
30
Serbia 1ZLS Women
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
3.70 T 136.5 0.80 0.98 1.17 X 136.5 0.90 9.5
20
19
12
17
68
39
17
16
11
16
60
33
Spain LF Challenge Women
Giờ: 25/02 01:00 Hết  
elect:
2.29 T 135.5 0.85 0.75 1.55 X 135.5 0.85 2.5
BIH League Women
Giờ: 25/02 01:00 Hoãn  
elect:
Spain LF Challenge Women
Giờ: 25/02 01:15 Hết  
elect:
1.22 T 127.5 1.02 4.5 0.85 3.85 X 127.5 0.70
15
17
14
11
57
32
16
15
22
24
77
31
Lega Basket Serie A(Women)
Giờ: 25/02 01:30 Hết  
elect:
2.44 T 144.5 0.95 1.5 0.85 1.48 X 144.5 0.75
24
19
15
13
71
43
13
20
19
24
76
33
Serie A2 Gold Basket
Giờ: 25/02 01:30 Hết  
elect:
1.35 T 155.5 0.83 1.5 0.70 2.88 X 155.5 0.83
18
22
21
28
89
40
18
20
17
21
76
38
Liga Femenina de Baloncesto
Giờ: 25/02 01:30 Hết  
elect:
20
21
20
19
80
41
14
18
18
24
74
32
Austria B Basketball League
Giờ: 25/02 01:30 Hết  
elect:
1.42 T 140.5 1.02 3.5 0.85 2.63 X 140.5 0.70
17
18
19
25
79
35
16
17
20
14
67
33
Italy A2 Women
Giờ: 25/02 01:30 Hết  
elect:
1.14 4.84
17
8
24
22
71
25
16
9
20
12
57
25
Spain Liga EBA
Giờ: 25/02 01:30 Hết  
elect:
21
16
17
15
69
37
16
21
19
7
63
37
Portugal Proliga
Giờ: 25/02 01:30 Hết  
elect:
24
13
22
17
76
37
18
19
12
22
71
37
Alpe Adria Cup Women
Giờ: 25/02 01:30 Hết  
elect:
18
6
27
16
67
24
15
25
11
23
74
40
Alpe Adria Cup Women
Giờ: 25/02 01:30 Hết  
elect:
21
11
15
28
75
32
20
22
11
17
70
42
Spain Liga EBA
Giờ: 25/02 01:30 Hoãn  
elect:
National Committee Association America
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
1.12 T 159.5 0.95 10.5 0.93 5.76 X 159.5 0.75
National Committee Association America
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
National Committee Association America
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
1.24 T 132.5 0.95 9.5 0.97 3.85 X 132.5 0.75
35
40
75
35
23
39
62
23
National Committee Association America
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
3.27 T 142.5 0.75 0.95 1.32 X 142.5 1.07 6.5
26
45
71
26
36
26
62
36
National Committee Association America
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
1.37 T 164 0.73 5.5 0.84 3.00 X 164 1.09
24
44
68
24
48
38
86
48
National Committee Association America
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
35
42
77
35
20
44
64
20
National Committee Association America
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
47
48
95
47
40
42
82
40
Croatian A-1 League
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
1.94 T 161 0.78 0.72 1.76 X 161 0.94 2.5
21
24
13
23
81
45
24
29
14
16
83
53
Liga Femenina de Baloncesto
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
1.55 T 139.5 0.91 1.5 0.75 2.33 X 139.5 0.75
Liga Femenina de Baloncesto
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
1.60 T 125.5 0.90 3.5 0.88 2.25 X 125.5 0.80
8
26
18
15
67
34
19
14
10
26
69
33
Women’s Basketball Bundesliga
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
1.13 T 137.5 0.85 12.5 0.75 5.16 X 137.5 0.85
22
25
19
19
85
47
18
20
14
16
68
38
FIBA Africa Championship Qualification
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
2.78 T 129.5 0.70 0.76 1.40 X 129.5 1.00 5.5
14
14
20
9
57
28
14
11
9
14
48
25
Italy A2 Women
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
1.36 2.88
14
18
17
14
63
32
26
8
16
7
57
34
Spain Liga EBA
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
21
10
20
17
68
31
12
21
19
11
63
33
Serbia 2nd League
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
16
28
15
32
91
44
25
23
29
19
96
48
Hungary A Div. Women
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
1.26 T 146.5 0.76 9.5 0.79 3.50 X 146.5 0.97
22
16
17
20
75
38
18
16
21
19
74
34
Senegal Division 1
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
1.80 T 135.5 1.00 0.75 2.00 X 135.5 0.66 1.5
11
7
9
19
46
18
14
18
4
18
54
32
British WBBL Women
Giờ: 25/02 02:00 Hết  
elect:
7
16
19
18
60
23
21
25
22
23
91
46
Lega Basket Serie A(Women)
Giờ: 25/02 02:00 Hoãn  
elect:
Spain LF Challenge Women
Giờ: 25/02 02:00 Hoãn  
elect:
1.18 T 129.5 0.95 11.5 0.85 4.33 X 129.5 0.75
BIH League Women
Giờ: 25/02 02:00 Hoãn  
elect:
Liga Femenina de Baloncesto
Giờ: 25/02 02:15 Hết  
elect:
1.35 T 134.5 0.81 6.5 0.85 2.81 X 134.5 0.85
16
14
24
14
68
30
16
11
18
10
55
27
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 02:30 Hết  
elect:
4.70 T 138.5 0.85 23.5 0.70 1.15 X 138.5 0.85
13
14
20
12
59
27
30
17
25
13
85
47
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 02:30 Hết  
elect:
17
23
13
12
65
40
16
9
12
13
50
25
Serbia 2nd League
Giờ: 25/02 02:30 Hết  
elect:
19
25
18
27
89
44
27
26
26
29
108
53
Portugal Div 1 Women
Giờ: 25/02 02:30 Hết  
elect:
17
15
27
13
72
32
14
22
10
12
58
36
Spain LF Challenge Women
Giờ: 25/02 02:30 Hết  
elect:
2.58 T 127.5 0.95 0.75 1.44 X 127.5 0.75 5.5
14
15
10
9
48
29
11
17
16
21
65
28
Portugal Nacional 2A
Giờ: 25/02 02:30 Hết  
elect:
1.75 T 133.5 0.70 1.5 0.85 1.95 X 133.5 1.02
19
14
18
17
68
33
16
17
9
22
64
33
Portugal Nacional 2A
Giờ: 25/02 02:30 Hết  
elect:
23
22
21
24
90
45
23
20
22
21
86
43
Portugal Nacional Liga Women
Giờ: 25/02 02:45 Hết  
elect:
24
8
13
20
65
32
20
13
7
8
48
33
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.26 T 150.5 1.23 7.5 0.88 3.70 X 150.5 0.65
44
38
82
44
39
28
67
39
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
5.54 T 151.5 0.81 0.95 1.13 X 151.5 1.00 12.5
33
26
59
33
32
42
74
32
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.72 T 134.5 0.73 1.5 0.82 2.07 X 134.5 1.09
45
27
72
45
25
38
63
25
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
2.38 T 138.5 1.00 1.28 1.55 X 138.5 0.81 1.5
26
37
63
26
37
34
71
37
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.79 T 144.5 0.75 1.5 0.92 1.98 X 144.5 1.07
33
34
67
33
22
46
68
22
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.39 T 153.5 0.90 5.5 0.87 2.88 X 153.5 0.90
40
37
77
40
30
48
78
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.91 T 138.5 1.08 1.5 1.06 1.85 X 138.5 0.74
29
41
70
29
27
25
52
27
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.43 T 151.5 1.07 5.5 0.91 2.75 X 151.5 0.75
38
43
81
38
26
44
70
26
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.13 T 145.5 0.90 13 1.20 5.54 X 145.5 0.90
41
42
83
41
30
37
67
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.71 T 146.5 1.09 0.66 2.07 X 146.5 0.73 1.5
42
42
84
42
38
36
74
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.60 T 161.5 0.85 5.5 0.86 2.26 X 161.5 0.85
37
47
84
37
32
40
72
32
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.38 T 139.5 0.74 4.5 0.75 2.92 X 139.5 1.08
30
29
59
30
31
37
68
31
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
2.01 T 154.5 0.75 0.68 1.76 X 154.5 1.07 3.5
32
45
77
32
38
38
76
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
40
31
71
40
30
34
64
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
52
39
91
52
35
40
75
35
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.85 T 141.5 0.93 0.77 1.91 X 141.5 0.87 1.5
47
41
88
47
37
45
82
37
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.59 T 158.5 0.89 3.5 0.94 2.29 X 158.5 0.91
23
35
58
23
27
41
68
27
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.31 T 132 1.05 8.5 1.20 3.32 X 132 0.77
25
43
68
25
30
28
58
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.18 T 141.5 0.89 9.5 0.83 4.57 X 141.5 0.91
40
43
83
40
37
37
74
37
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.75 T 142.5 0.73 2 0.94 2.03 X 142.5 1.09
33
40
73
33
33
35
68
33
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.58 T 152.5 1.09 1.5 0.69 2.31 X 152.5 0.73
36
47
83
36
38
41
79
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.16 T 143.5 0.80 9.5 0.76 5.00 X 143.5 1.01
27
29
56
27
26
32
58
26
Liga Femenina de Baloncesto
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
2.81 T 137.5 0.70 0.85 1.35 X 137.5 1.00 5.5
14
17
23
21
75
31
17
17
14
19
67
34
Ligue Feminine de Basketball
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
3.85 T 154.5 0.70 0.70 1.22 X 154.5 1.02 7.5
23
14
9
10
56
37
25
23
14
20
82
48
Ligue Feminine de Basketball
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.35 T 156.5 0.75 8.5 0.75 2.96 X 156.5 0.95
23
33
22
14
92
56
30
13
14
9
66
43
Ligue Feminine de Basketball
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.31 T 136.5 0.85 11.5 0.75 3.12 X 136.5 0.85
Ireland Basketball Premier League
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
84
84
58
58
FIBA Africa Championship Qualification
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
2.51 T 145.5 0.70 1.11 1.50 X 145.5 1.00 4.5
15
24
21
8
68
39
15
25
21
11
72
40
Poland 1st Division
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
2.53 T 163.5 0.75 0.75 1.45 X 163.5 0.95 8.5
18
22
12
20
72
40
30
30
26
20
106
60
Italy A2 Women
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
3.85 1.22
15
10
15
10
50
25
12
14
11
16
53
26
Spain Liga EBA
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
16
16
14
25
71
32
23
18
26
11
78
41
Serbia 1ZLS Women
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
3.85 T 150.5 0.80 0.93 1.15 X 150.5 0.90 10.5
18
24
15
20
77
42
30
14
18
10
72
44
Spain Liga 2 Women
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
El Salvador Fesabal U21
Giờ: 25/02 03:00 Hết  
elect:
1.35 T 148.5 0.85 6.5 0.88 2.81 X 148.5 0.85
10
25
17
18
70
35
34
21
24
21
100
55
Lega Basket Serie A
Giờ: 25/02 03:00 Hoãn  
elect:
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:15 Hết  
elect:
1.19 T 167.5 1.02 9.5 0.95 4.44 X 167.5 0.79
44
51
95
44
43
42
85
43
Belgium Top Division 1
Giờ: 25/02 03:15 Hết  
elect:
27
34
25
24
110
61
26
17
17
29
89
43
Belgium Top Division 1
Giờ: 25/02 03:15 Hết  
elect:
1.81 T 149.5 0.85 2.5 1.02 1.89 X 149.5 0.85
15
18
18
16
67
33
23
26
13
18
80
49
Spain Liga EBA
Giờ: 25/02 03:15 Hết  
elect:
19
16
19
18
72
35
16
18
11
13
58
34
Ireland Basketball Premier League
Giờ: 25/02 03:15 Hoãn  
elect:
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
1.46 T 145.5 0.90 3.5 0.77 2.63 X 145.5 0.90
38
29
67
38
36
39
75
36
National Committee Association America
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
1.37 T 149.5 0.78 6.5 0.92 3.00 X 149.5 1.04
47
44
91
47
32
40
72
32
Serie A2 Gold Basket
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
1.15 T 154.5 0.76 8.5 0.80 4.03 X 154.5 0.90
20
17
21
15
73
37
19
14
15
11
59
33
Belgium Top Division 1
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
1.30 T 160.5 0.75 12.5 0.75 3.22 X 160.5 0.95
30
16
24
23
93
46
18
7
14
20
59
25
Italy A2 Women
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
15
18
16
14
63
33
11
17
24
22
74
28
Italy A2 Women
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
27
18
11
18
74
45
20
25
31
23
99
45
Italy A2 Women
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
2.29 1.55
Italy A2 Women
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
1.30 3.22
14
17
14
6
51
31
10
10
16
17
53
20
Italy A2 Women
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
18
21
21
9
69
39
6
14
13
13
46
20
Italy A2 Women
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
1.43 2.61
12
19
18
19
68
31
10
14
11
6
41
24
Spain Liga EBA
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
26
24
24
19
93
50
13
14
9
15
51
27
Italy Serie B
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
1.68 T 148.5 0.85 5.5 0.75 2.05 X 148.5 0.85
26
30
23
15
94
56
12
27
16
21
76
39
Italy Serie B
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
1.63 T 149.5 0.90 5.5 0.75 2.13 X 149.5 0.80
20
13
13
12
58
33
23
18
10
15
66
41
British WBBL Women
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
9
18
9
15
51
27
28
23
27
25
103
51
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 03:30 Hết  
elect:
1.35 T 133.5 0.85 4.5 0.70 2.81 X 133.5 0.85
15
19
17
23
74
34
14
25
13
13
65
39
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
1.15 T 149 1.04 12.5 1.26 5.16 X 149 0.78
53
34
87
53
27
44
71
27
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
1.37 T 145.5 0.72 5.5 0.84 3.00 X 145.5 1.12
TCU
39
36
75
39
TCU
32
25
57
32
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
1.38 T 164.5 1.14 4.5 0.75 2.92 X 164.5 0.70
55
41
96
55
42
49
91
42
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
1.47 T 142.5 0.67 5.5 0.96 2.61 X 142.5 1.20
32
45
77
32
39
33
72
39
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
1.16 T 150 0.68 9.5 0.74 5.00 X 150 1.17
34
55
89
34
34
44
78
34
Spain LF Challenge Women
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
2.58 T 126.5 0.95 0.75 1.44 X 126.5 0.75 5.5
8
11
19
13
51
19
20
17
6
15
58
37
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
20
10
13
30
73
30
16
11
12
15
54
27
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
2.33 T 157.5 0.86 0.70 1.55 X 157.5 0.80 5.5
26
23
17
19
85
49
25
19
13
13
70
44
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 04:00 Hoãn  
elect:
1.15 T 131.5 0.90 10.5 0.75 3.85 X 131.5 0.80
0
0
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:30 Hết  
elect:
1.60 T 139.5 0.85 6.5 0.86 2.26 X 139.5 0.85
46
42
88
46
24
36
60
24
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:30 Hết  
elect:
1.22 T 152.5 0.75 7.5 0.86 4.12 X 152.5 0.95
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:30 Hết  
elect:
3.32 T 142.5 0.72 1.01 1.31 X 142.5 1.00 5.5
33
45
78
33
49
35
84
49
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:30 Hết  
elect:
1.53 T 136.5 0.95 2.5 0.73 2.42 X 136.5 0.85
22
37
59
22
36
36
72
36
El Salvador Fesabal U21
Giờ: 25/02 04:45 Hết  
elect:
1.40 T 147.5 0.90 5.5 0.90 2.66 X 147.5 0.80
12
10
29
19
70
22
8
15
14
26
63
23
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.24 T 155.5 0.91 9.5 0.97 3.85 X 155.5 0.79
49
27
76
49
45
35
80
45
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.66 T 136.5 0.75 3.5 0.97 2.16 X 136.5 0.95
25
44
69
25
24
38
62
24
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.76 T 131.5 0.85 2.5 0.97 2.01 X 131.5 0.85
38
37
75
38
38
29
67
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.49 T 141.5 0.94 2.5 0.70 2.53 X 141.5 0.86
36
29
87
36
34
31
73
34
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.53 T 136.5 0.85 8.5 0.86 2.42 X 136.5 0.85
37
34
71
37
24
38
62
24
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
2.13 T 131 0.84 0.77 1.68 X 131 0.96 3.5
16
28
44
16
26
28
54
26
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.87 T 141.5 0.79 0.80 1.89 X 141.5 1.02 1.5
40
41
92
40
41
40
88
41
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.52 T 142.5 0.70 9.5 0.92 2.47 X 142.5 1.02
40
36
76
40
42
44
86
42
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
36
44
80
36
44
24
68
44
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.69 T 142.5 0.85 1.5 0.78 2.11 X 142.5 0.95
36
39
75
36
32
29
61
32
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
37
25
62
37
32
32
64
32
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
5.76 T 131.5 0.76 1.03 1.12 X 131.5 1.06 11.5
24
42
66
24
30
38
68
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
2.49 T 136.5 0.75 1.06 1.51 X 136.5 1.07 3.5
26
47
73
26
32
33
65
32
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.19 T 136.5 0.75 9.5 0.86 4.44 X 136.5 0.95
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.16 T 151.5 1.04 8.5 0.73 5.00 X 151.5 0.78
35
43
78
35
37
35
72
37
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.53 T 143.5 0.83 5.5 1.20 2.42 X 143.5 0.97
32
31
63
32
24
37
61
24
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
36
41
77
36
37
41
78
37
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.69 T 178.5 1.13 1.5 0.78 2.11 X 178.5 0.71
58
59
117
58
42
53
95
42
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
2.61 T 141.5 0.76 1.07 1.47 X 141.5 1.06 3.5
37
45
82
37
38
32
70
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.78 T 141.5 0.75 2.5 0.86 1.99 X 141.5 0.95
38
34
82
38
30
42
84
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
3.94 T 145.5 0.93 0.98 1.23 X 145.5 0.77 7.5
38
41
79
38
34
39
73
34
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.21 T 135.5 0.71 7.5 0.68 4.22 X 135.5 1.13
39
46
85
39
33
37
70
33
Portugal Nacional 1A
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.86 T 144.5 0.66 0.60 1.94 X 144.5 1.00 1.5
15
16
16
21
68
31
19
8
13
12
52
27
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.40 T 160.5 1.11 0.60 2.66 X 160.5 0.56
27
25
14
11
77
52
15
17
29
12
73
32
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.90 T 130.5 1.01 0.90 1.90 X 130.5 0.65 1.5
11
20
13
14
58
31
25
17
30
12
84
42
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
23
18
28
16
85
41
20
18
17
24
79
38
Portugal Nacional 1A
Giờ: 25/02 05:15 Hết  
elect:
3.00 T 157.5 0.90 0.88 1.30 X 157.5 0.80 7.5
13
27
25
20
85
40
40
32
22
28
122
72
Portugal Nacional 2A
Giờ: 25/02 05:15 Hết  
elect:
1.92 T 129.5 0.85 0.75 1.78 X 129.5 0.85 2.5
23
20
15
23
81
43
18
19
27
20
84
37
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
1.19 T 147.5 0.77 10.5 1.14 4.44 X 147.5 1.05
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
1.39 T 140.5 0.70 8.5 0.86 2.88 X 140.5 1.02
41
39
80
41
27
32
59
27
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
5.54 T 144.5 0.78 1.23 1.13 X 144.5 1.04 9.5
32
41
73
32
37
45
82
37
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
2.63 T 136.5 0.87 0.95 1.46 X 136.5 0.93 4.5
38
48
86
38
39
33
72
39
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
2.61 T 157.5 0.70 0.97 1.47 X 157.5 1.02 7.5
30
43
73
30
44
42
86
44
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
3.70 T 149.5 0.95 1.13 1.26 X 149.5 0.85 6.5
26
33
59
26
34
46
80
34
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
1.69 T 143.5 0.85 3.5 0.97 2.11 X 143.5 0.85
36
40
76
36
25
46
71
25
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
1.32 T 134.5 0.90 1.06 3.27 X 134.5 0.90 5.5
39
43
82
39
33
43
76
33
Portugal Nacional 1A
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
3.63 T 142.5 0.86 0.75 1.18 X 142.5 0.80 12.5
13
15
11
13
52
28
20
18
22
22
82
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:45 Hết  
elect:
3.27 T 154.5 0.74 0.72 1.32 X 154.5 1.08 8.5
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:00 Hết  
elect:
5.16 T 154 1.08 0.73 1.15 X 154 0.74 12.5
45
29
74
45
30
50
80
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:00 Hết  
elect:
1.16 T 143.5 1.12 10.5 0.88 5.00 X 143.5 0.72
32
41
73
32
38
47
85
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:00 Hết  
elect:
44
43
87
44
21
50
71
21
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:00 Hết  
elect:
1.33 T 134.5 1.01 5.5 0.77 3.22 X 134.5 0.80
35
47
82
35
32
33
65
32
NBA G-League
Giờ: 25/02 06:00 Hết  
elect:
30
26
30
26
112
56
18
23
33
19
93
41
Argentina LLF Women
Giờ: 25/02 06:00 Hết  
elect:
22
15
13
12
62
37
12
23
15
14
64
35
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:15 Hết  
elect:
2.00 T 147 0.95 0.94 1.77 X 147 0.85 1.5
37
48
85
37
36
54
90
36
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:30 Hết  
elect:
1.62 T 143.5 0.85 6.5 0.86 2.23 X 143.5 0.85
36
43
79
36
36
28
64
36
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:30 Hết  
elect:
1.53 T 132.5 0.85 4.5 1.03 2.42 X 132.5 0.95
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
2.47 T 149.5 0.78 1.17 1.52 X 149.5 1.04 2.5
28
48
76
28
41
36
77
41
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
2.92 T 148.5 0.85 0.92 1.38 X 148.5 0.85 4.5
29
29
58
29
23
42
65
23
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
1.84 T 139.5 0.86 0.75 1.92 X 139.5 0.94 1.5
36
39
75
36
27
50
77
27
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
29
55
84
29
27
29
56
27
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
1.40 T 130.5 1.02 5.5 0.92 2.85 X 130.5 0.70
31
35
66
31
28
35
63
28
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
2.14 T 145.5 1.08 0.75 1.67 X 145.5 0.74 3.5
43
48
91
43
39
38
77
39
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
1.33 T 145.5 0.85 7.5 0.86 3.22 X 145.5 0.85
45
41
86
45
25
42
67
25
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
1.13 T 154.5 0.90 12.5 1.12 5.54 X 154.5 0.90
41
33
74
41
43
35
78
43
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
3.43 T 160.5 0.75 1.04 1.29 X 160.5 0.95 8.5
34
42
76
34
45
52
97
45
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
3.50 T 142.5 0.77 1.07 1.28 X 142.5 1.05 6.5
33
43
76
33
35
49
84
35
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
34
22
56
34
30
38
68
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
1.28 T 152.5 0.75 6.5 0.80 3.50 X 152.5 1.07
46
47
93
46
38
40
78
38
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
1.25 T 151.5 0.91 7.5 0.75 3.22 X 151.5 0.75
18
19
20
19
76
37
18
23
22
12
75
41
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:30 Hết  
elect:
1.59 T 154.5 0.74 1.5 0.66 2.29 X 154.5 1.08
38
34
72
38
27
32
59
27
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 H3  
elect:
6.00 T 131.5 0.91 0.86 1.11 X 131.5 0.79 14.5
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
47
40
87
47
30
34
64
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
1.37 T 148.5 0.87 5.5 0.88 3.00 X 148.5 0.93
31
44
75
31
28
31
59
28
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
2.21 T 145.5 0.70 0.94 1.63 X 145.5 1.14 2.5
31
51
82
31
29
42
71
29
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
2.23 T 149.5 0.84 1.17 1.62 X 149.5 0.96 1.5
30
39
69
30
34
30
64
34
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
1.61 T 142 0.86 2 0.75 2.25 X 142 0.94
41
33
74
41
28
42
70
28
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
1.63 T 145.5 0.76 1.5 0.73 2.21 X 145.5 1.06
24
37
61
24
44
31
75
44
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
1.22 T 145.5 0.73 8.5 0.86 4.12 X 145.5 1.09
25
40
65
25
27
21
48
27
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
1.58 T 159.5 0.75 4.5 0.98 2.31 X 159.5 0.95
38
52
90
38
39
42
81
39
Nicaragua Torneo Carlos Ulloa
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
14
14
14
14
56
28
12
16
18
14
60
28
NBA G-League
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
24
44
32
28
128
68
27
26
31
27
111
53
NBA G-League
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
29
31
25
30
115
60
20
25
24
33
102
45
Argentina La Liga
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
1.35 T 146.5 0.86 9.5 0.85 2.81 X 146.5 0.80
18
15
20
15
68
33
12
16
16
16
60
28
Argentina La Liga
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
2.17 T 134.5 0.86 0.60 1.65 X 134.5 0.80 3.5
10
27
17
19
73
37
18
13
16
9
56
31
Mexico LMBPF Women
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
4.33 T 135.5 0.81 1.00 1.10 X 135.5 0.85 12.5
12
26
15
19
72
38
19
23
19
24
85
42
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
12
30
7
13
62
42
18
21
26
21
86
39
Argentina LLF Women
Giờ: 25/02 08:00 Hết  
elect:
11
11
19
23
64
22
25
24
15
26
90
49
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:30 H3  
elect:
3.63 T 143.5 0.73 1.14 1.27 X 143.5 1.09 6.5
36
26
62
36
51
38
89
51
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:30 H3  
elect:
2.29 T 147.5 0.73 0.85 1.59 X 147.5 1.09 3.5
34
32
66
34
36
21
57
36
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:45 H3  
elect:
1.18 T 150.5 1.00 9.5 0.89 4.57 X 150.5 0.81
38
15
53
38
28
12
40
28
National Basketball Association
Giờ: 25/02 09:00 Nghỉ  
elect:
4.03 T 230.5 0.60 0.86 1.23 X 230.5 1.11 8.5
30
25
55
55
32
33
65
65
NBA G-League
Giờ: 25/02 09:00 Nghỉ  
elect:
22
21
43
43
26
28
54
54
NBA G-League
Giờ: 25/02 09:00 Nghỉ  
elect:
33
30
63
63
20
23
43
43
Argentina La Liga
Giờ: 25/02 09:00 H4  
elect:
1.35 T 145.5 0.61 28.5 1.00 2.81 X 145.5 1.05
18
31
21
5
75
49
11
11
18
7
47
22
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H3  
elect:
2.23 T 131.5 0.77 12.5 0.86 1.62 X 131.5 0.93
32
22
54
32
26
11
37
26
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H3  
elect:
1.93 T 139.5 1.00 0.86 1.83 X 139.5 0.81 1.5
24
9
33
24
26
7
33
26
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H3  
elect:
1.11 T 135.5 0.75 12.5 0.91 6.00 X 135.5 1.07
21
12
33
21
21
11
32
21
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H3  
elect:
1.29 T 131.5 1.02 7.5 0.90 3.43 X 131.5 0.79
25
6
31
25
29
9
38
29
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H3  
elect:
2.75 T 132.5 0.93 0.86 1.43 X 132.5 0.77 1.5
36
0
36
36
29
8
37
29
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H3  
elect:
2.17 T 137.5 0.79 0.94 1.65 X 137.5 1.02 2.5
31
16
47
31
42
10
52
42
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H3  
elect:
1.90 T 161.5 0.85 1.5 1.05 1.86 X 161.5 0.95
43
11
54
43
43
16
59
43
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H3  
elect:
45
14
59
45
29
10
39
29
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H3  
elect:
1.15 T 147 0.75 11.5 0.98 5.16 X 147 1.07
37
10
47
37
27
5
32
27
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H3  
elect:
1.11 T 131.5 0.72 13.5 1.02 6.00 X 131.5 1.12
31
7
38
31
21
12
33
21
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H3  
elect:
1.55 T 144.5 1.00 3.5 0.88 2.38 X 144.5 0.81
31
2
33
31
30
5
35
30
Mexico LMBPF Women
Giờ: 25/02 09:00 Treo  
elect:
National Basketball Association
Giờ: 25/02 09:30 H2  
elect:
3.08 T 226.5 0.85 0.96 1.38 X 226.5 0.85 6.5
26
9
35
35
30
10
40
40
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:30 H1  
elect:
2.49 T 144.5 1.02 1.14 1.51 X 144.5 0.79 2.5
LSU
31
31
31
LSU
38
38
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:30 H1  
elect:
1.36 T 143.5 0.80 6.5 0.91 3.04 X 143.5 0.90
29
29
29
24
24
24
NBA G-League
Giờ: 25/02 09:30 H1  
elect:
22
18
40
40
29
14
43
43
National Basketball Association
Giờ: 25/02 10:00 H1  
elect:
1.30 T 219.5 0.95 4.5 0.66 3.50 X 219.5 0.75
National Committee Association America
Giờ: 25/02 10:00 H1  
elect:
1.25 T 139.5 1.00 9.5 0.86 3.77 X 139.5 0.72
11
11
11
9
9
9
National Committee Association America
Giờ: 25/02 10:00 H1  
elect:
1.59 T 125.5 1.00 3.5 0.86 2.29 X 125.5 0.72
8
8
8
8
8
8
National Committee Association America
Giờ: 25/02 10:00 H1  
elect:
1.30 T 153.5 0.90 5.5 0.70 3.38 X 153.5 0.90
14
14
14
5
5
5
National Committee Association America
Giờ: 25/02 10:00 H1  
elect:
1.73 T 140.5 1.00 1.5 1.06 2.05 X 140.5 0.72
National Committee Association America
Giờ: 25/02 10:00 H1  
elect:
4.12 T 131.5 0.95 0.97 1.22 X 131.5 0.85 8.5
Mexico LBE
Giờ: 25/02 10:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
3.50 T 142.5 0.96 0.94 1.28 X 142.5 0.84 7.5
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
1.45 T 132.5 0.82 4.5 0.87 2.66 X 132.5 0.98
0
0
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
5.54 T 138.5 0.87 0.97 1.13 X 138.5 0.93 12.5
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
2.21 T 134.5 0.90 0.80 1.63 X 134.5 0.90 3.5
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
3.50 T 130.5 0.80 0.88 1.28 X 130.5 1.01 7.5
NBA G-League
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
Asia Cup Qualifiers
Giờ: 25/02 11:30    
elect:
Japan Women's Basketball League
National Basketball League(Japan)
Giờ: 25/02 12:00    
elect:
1.81 T 170.5 0.77 0.72 1.89 X 170.5 0.96 1.5
Japan League B3
Giờ: 25/02 12:00    
elect:
2.17 T 164.5 0.90 0.96 1.65 X 164.5 0.80 2.5
Japan Women's Basketball League
Giờ: 25/02 12:30    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 25/02 13:00    
elect:
1.58 T 152.5 1.09 2.5 0.79 2.31 X 152.5 0.73
0
0
Women's Korean Basketball League
Giờ: 25/02 13:00    
elect:
3.27 T 137 0.87 0.94 1.30 X 137 0.95 6
Women’s National Basketball League(Australia)
Giờ: 25/02 13:00    
elect:
1.56 T 159.5 0.85 4 0.89 2.42 X 159.5 0.97
Japan Women's Basketball League
Giờ: 25/02 13:00    
elect:
Japan Women's Basketball League
Giờ: 25/02 13:00    
elect:
Japan Women's Basketball League
Giờ: 25/02 13:00    
elect:
1.30 T 132.5 0.90 6.5 0.90 3.00 X 132.5 0.80
Asia Cup Qualifiers
Giờ: 25/02 13:00    
elect:
1.70 T 149 0.90 1.5 0.82 2.13 X 149 0.90
Japan Women's Basketball League
Giờ: 25/02 13:30    
elect:
National Basketball League(Japan)
Giờ: 25/02 14:00    
elect:
1.11 T 173.5 0.76 13.5 0.74 5.54 X 173.5 0.97
National Basketball League(Japan)
Giờ: 25/02 14:00    
elect:
1.27 T 164.5 0.88 8 0.81 3.38 X 164.5 0.84
Asia Cup Qualifiers
Giờ: 25/02 14:00    
elect:
Japan League B3
Giờ: 25/02 14:00    
elect:
Asia Cup Qualifiers
Giờ: 25/02 15:00    
elect:
2.81 T 146 0.75 1.01 1.35 X 146 0.95 7.5
Uganda NBL Women
Giờ: 25/02 15:00    
elect:
2.33 T 121.5 0.85 0.88 1.55 X 121.5 0.85 3.5
Japan League B3
Giờ: 25/02 16:00    
elect:
1.90 T 152.5 0.90 1.5 0.96 1.90 X 152.5 0.80
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 16:00    
elect:
Rwanda National League Women
Giờ: 25/02 16:00    
elect:
3.50 T 130.5 0.85 0.88 1.20 X 130.5 0.85 9.5
Kazakhstan Higher League
Giờ: 25/02 16:00    
elect:
1.12 T 141.5 0.85 11.5 0.88 4.12 X 141.5 0.85
Taiwan T1 League
Giờ: 25/02 16:30    
elect:
Romania Liga 1
Giờ: 25/02 16:30    
elect:
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 17:00    
elect:
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 17:00    
elect:
Rwanda National League Women
Giờ: 25/02 17:00    
elect:
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 17:30    
elect:
World Cup European qualifiers
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
2.17 T 149.5 0.88 1.00 1.67 X 149.5 0.88 2
FIBA Africa Championship Qualification
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
Romania Divizia A Women
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
5.34 T 125.5 0.74 0.75 1.12 X 125.5 0.99 12.5
Kazakhstan Higher League
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
Romania Liga 1
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
2.01 T 141.5 0.86 0.80 1.71 X 141.5 0.86 2.5
Baltic WBBL Women
Giờ: 25/02 18:30    
elect:
Liga Femenina de Baloncesto
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
2.66 T 129.5 0.85 0.83 1.40 X 129.5 0.85 5.5
Women’s Turkish Basketball League
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
1.35 T 161.5 0.80 6.5 0.91 2.81 X 161.5 0.90
Greek Basket League Women
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
2.58 T 138.5 1.01 0.89 1.44 X 138.5 0.73 5
Turkey Kastamonu Basketball League Women
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
Spain Liga EBA
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
Uganda NBL
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
2.66 T 133.5 0.85 0.88 1.40 X 133.5 0.85 5.5
Spain LF Challenge Women
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
1.32 T 126.5 0.97 7.5 0.97 3.08 X 126.5 0.76
Portugal Nacional Liga Women
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
1.85 T 124 0.73 1.5 0.99 1.85 X 124 1.01
Liga Femenina de Baloncesto
Giờ: 25/02 19:15    
elect:
2.17 T 135.5 0.90 0.88 1.65 X 135.5 0.80 2.5
Women's Chinese Basketball Association
Giờ: 25/02 19:30    
elect:
Women's Chinese Basketball Association
Women's Chinese Basketball Association
Women's Chinese Basketball Association
Giờ: 25/02 19:30    
elect:
Asia Cup Qualifiers
Giờ: 25/02 19:30    
elect:
Spain LF Challenge Women
Giờ: 25/02 19:30    
elect:
1.71 T 128.5 0.98 3.5 1.03 2.01 X 128.5 0.75
Greek Basket League Women
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
1.55 T 132.5 0.80 2.5 0.75 2.29 X 132.5 0.92
Greek Basket League Women
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
4.57 T 141.5 0.71 0.79 1.16 X 141.5 1.04 13.5
Greek Basket League Women
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
1.20 4.03
Poland 1 Liga Women
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
Finland Div.1 Women
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
Senegal Division 1 Women
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
2.25 T 98.5 0.85 0.86 1.60 X 98.5 0.85 3.5
Romania Liga 1
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
1.97 T 143.5 0.79 0.79 1.73 X 143.5 0.93 2.5
Switzerland NLB
Giờ: 25/02 20:30    
elect:
Alpe Adria Cup Women
Giờ: 25/02 20:30    
elect:
Alpe Adria Cup Women
Giờ: 25/02 20:30    
elect:
Turkey Basketball League 2
Giờ: 25/02 20:45    
elect:
1.37 T 167.5 0.91 6.5 0.95 2.81 X 167.5 0.85
European Basketball Championship Qualifier
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
1.20 T 159 0.80 9 0.80 3.63 X 159 0.96
DWBL
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
Women’s Turkish Basketball League
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
2.66 T 165.5 0.80 0.93 1.40 X 165.5 0.90 5.5
Greek Basketball League
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
1.50 T 153.5 0.90 4.5 0.93 2.42 X 153.5 0.80
Greek Basket League Women
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
1.42 T 140 0.85 5 0.83 2.63 X 140 0.87
Asia Cup Qualifiers
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
FIBA Africa Championship Qualification
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
0
0
Belgium Top Division 1
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
Turkey Kastamonu Basketball League Women
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
Uganda NBL Women
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
3.50 T 119.5 0.85 0.88 1.20 X 119.5 0.85 9.5
Finland Div.1 Women
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
Serbia Champs U19
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
Romania Liga 1
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
1.61 T 150.5 0.86 1.5 0.80 2.17 X 150.5 0.86
Austria B Basketball League
Giờ: 25/02 21:30    
elect:
2.69 T 152.5 0.97 0.80 1.40 X 152.5 0.76 6.5
Serbia Champs U19
Giờ: 25/02 21:30    
elect:
Romania Liga 1
Giờ: 25/02 21:30    
elect:
1.18 T 149.5 0.86 8.5 0.75 4.33 X 149.5 0.86
World Cup European qualifiers
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
1.15 T 158.5 0.81 11.5 0.90 4.03 X 158.5 0.95
FIBA Africa Championship Qualification
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
Serbia 2nd League
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
Poland 1 Liga Women
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
Finland Division 1A
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
Senegal Division 1
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
1.15 T 128.5 0.85 10.5 0.88 3.85 X 128.5 0.85
GBA
0
GBA
0
British WBBL Women
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
Finland Div.1 Women
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
Morocco 2DNH
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
Turkey KBBL Women
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
Ligue Feminine de Basketball
Portugal Div 1 Women
Giờ: 25/02 22:15    
elect:
Portugal Div 1 Women
Giờ: 25/02 22:30    
elect:
Switzerland NLB
Giờ: 25/02 22:30    
elect:
European Basketball Championship Qualifier
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
4.57 T 159 0.91 0.90 1.10 X 159 0.85 13
Ligue Feminine de Basketball
Women’s Swedish Basketball League
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Women’s Basketball Bundesliga
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Women’s Basketball Bundesliga
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Women’s Basketball Bundesliga
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Women’s Basketball Bundesliga
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
World Cup European qualifiers
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
2.88 T 149.5 0.88 0.95 1.35 X 149.5 0.88 7
Switzerland SB League Women
Poland 1st Division
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
1.53 T 167 0.80 3 0.77 2.35 X 167 0.92
Poland 1st Division
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
1.17 T 159 0.89 9.5 0.72 4.44 X 159 0.83
Portugal Nacional 1A
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Portugal Nacional 1A
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
BAC
0
BAC
0
Finland Division 1B
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
2.85 T 157.5 0.77 0.78 1.37 X 157.5 0.96 6.5
Finland Division 1B
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Finland Division 1A
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Portugal Nacional Liga Women
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
1.40 2.69
Portugal Nacional 2A
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Finland Div.1 Women
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Finland Div.1 Women
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Alpe Adria Cup Women
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Alpe Adria Cup Women
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
European Basketball Championship Qualifier
Giờ: 25/02 23:05    
elect:
Women’s Basketball Bundesliga
Giờ: 25/02 23:30    
elect:
Ireland Basketball Premier League
Giờ: 25/02 23:30    
elect:
Austria B Basketball League
Giờ: 25/02 23:30    
elect:
1.79 T 153.5 0.72 2.5 1.06 1.91 X 153.5 1.03
Portugal Div 1 Women
Giờ: 25/02 23:30    
elect:
Portugal Nacional Liga Women
Giờ: 25/02 23:30    
elect:
Portugal Proliga
Giờ: 25/02 23:30    
elect:
World Cup European qualifiers
Giờ: 25/02 23:59    
elect:
2.20 T 150.5 0.85 0.90 1.65 X 150.5 0.91 2.5
FIBA Africa Championship Qualification
Giờ: 25/02 23:59    
elect:
Portugal Nacional Liga Women
Giờ: 25/02 23:59    
elect:
Quốc gia
Giờ
Đội ngũ
1
2
3
4
Tổng
HT
1x2
T/X
HDP
Số liệu
25/02 00:00
Keravnos Strovolos[1]
12
20
20
20
72
32
Etha Encomi[8]
16
19
14
24
73
35
25/02 00:00
Sokol Nusle Praha Women[3]
12
13
18
21
64
25
T 130.5 0.94
0.95
Sparta Prague Women's[2]
16
16
20
18
70
32
X 130.5 0.78
2.5 0.79
25/02 00:00
Havirov Women[7]
17
19
19
13
68
36
Studanka Pardubice Women[11]
21
12
8
18
59
33
25/02 00:00
KK Loznica
28
14
23
29
94
42
Proleter Naftagas
24
20
17
24
85
44
25/02 00:00
GTK Gdynia Women's[26]
19
18
14
20
71
37
Sokolow Podlaski Women[9]
19
13
15
23
70
32
25/02 00:00
Haznedar Doruk Istanbul
18
20
13
12
63
38
Nazilli
23
22
14
18
77
45
25/02 00:00
Sibac
19
14
11
13
57
33
T 115.5 0.95
0.85
USO
6
15
15
17
53
21
X 115.5 0.75
9.5 0.91
25/02 00:00
MBK Ruzomberok Women
23
23
21
13
80
46
SBK Samorin Women
8
16
14
7
45
24
25/02 00:00
Munchen Basket Women
16
14
11
18
59
30
AXSE BasCats USC Heidelberg Women's[14]
21
11
16
21
69
32
25/02 00:00
Vojvodina 021 Women
19
19
23
20
81
38
Vrbas Women
18
13
8
18
57
31
25/02 00:30
Nyon Basket Women
26
19
22
10
77
45
Helios VS Basket Women
16
18
14
10
58
34
25/02 00:30
Alte Kanti Aarau Women
13
24
25
16
78
37
T 128.5 0.95
10.5 0.85
Baden Basket 54 Women
15
14
24
15
68
29
X 128.5 0.75
0.85
25/02 00:30
SCD Carolinas
9
28
21
22
80
37
NB Xativa
7
18
17
23
65
25
25/02 00:30
Sanjoanense
18
23
20
14
75
41
T 152.5 0.80
7.5 0.91
GDB Leca/Gargolandia
23
9
23
22
77
32
X 152.5 0.90
0.85
25/02 00:30
Paco de Arcos
18
15
15
12
60
33
T 141.5 0.50
1.11
SC Farense
24
17
15
18
74
41
X 141.5 1.11
10.5 0.56
25/02 00:30
SIMECQ Women[3]
16
19
20
12
67
35
Sanjoanense Women[1]
21
16
19
16
72
37
25/02 00:30
Unicaja Women
11
14
17
16
58
25
T 131.5 0.86
0.87
CAB Estepona Women
9
16
28
11
64
25
X 131.5 0.86
4.5 0.87
25/02 00:30
Ginasio Clube Olhanense
21
26
15
16
78
47
Clube dos Galitos
16
18
16
20
70
34
25/02 00:30
Sitra
26
15
17
22
80
41
T 162.5 0.80
8.5 0.85
Al Bahrain
14
22
19
17
72
36
X 162.5 0.86
0.85
25/02 00:30
Play Off Women
22
23
11
17
73
45
Zrinjski Women
13
17
17
18
65
30
25/02 00:30
Istanbul Feneri Women
11
9
10
14
44
20
T 125.5 0.85
7.5 0.75
Ormanspor Gelisim Women
6
7
15
22
50
13
X 125.5 0.85
0.95
25/02 00:30
Morges Saint Prex Red Devils
18
21
12
51
39
Fribourg U23
15
17
21
53
32
25/02 01:00
Penn State
40
43
83
40
T 151.5 0.92
3.5 0.91
Indiana
33
41
74
33
X 151.5 0.88
0.91
25/02 01:00
Towson
26
30
56
26
T 143.5 0.86
1.5 1.17
College of Charleston
40
32
72
40
X 143.5 0.94
0.70
25/02 01:00
Northeastern
40
30
70
40
T 146.5 1.06
12.5 1.12
Hampton
22
40
62
22
X 146.5 0.76
0.74
25/02 01:00
Syracuse
49
39
88
49
T 131.5 0.68
7.5 0.91
Notre Dame
29
56
85
29
X 131.5 1.17
0.91
25/02 01:00
Baylor
25
44
76
25
T 134.5 0.86
0.88
Houston
41
28
82
41
X 134.5 0.94
2.5 0.94
25/02 01:00
Arkansas
36
52
88
36
T 149.5 1.07
6.5 0.97
Missouri
34
39
73
34
X 149.5 0.75
0.85
25/02 01:00
Estudiantes Women's[5]
20
11
16
12
59
31
T 124.5 0.81
0.95
Valencia Women[1]
14
16
19
15
64
30
X 124.5 0.85
5.5 0.75
25/02 01:00
Artego Bydgoszcz Woman's[10]
18
18
24
11
71
36
T 146.5 0.95
0.85
Energa Torun Women[8]
23
21
26
22
92
44
X 146.5 0.75
10.5 0.85
25/02 01:00
INEA AZS Poznan Woman's[7]
28
31
16
9
84
59
Pruszkow Women[11]
20
19
8
12
59
39
25/02 01:00
Worthersee Piraten[4]
22
24
9
23
78
46
Celovec[11]
8
23
22
14
67
31
25/02 01:00
Jennersdorf[6]
17
23
9
17
66
40
T 142.5 0.75
0.85
Deutsch Wagram Alligators[2]
26
27
16
21
90
53
X 142.5 0.95
5.5 0.85
25/02 01:00
Kibirkstis MRU Women
18
22
13
18
71
40
T 143.5 0.85
6.5 0.80
LCC Women''s
19
19
18
17
73
38
X 143.5 0.85
0.90
25/02 01:00
Madagascar[120]
14
20
19
13
66
34
Egypt[41]
23
27
20
27
97
50
25/02 01:00
MKKS Zak Koszalin
24
24
24
20
92
48
T 171.5 1.02
4.5 0.95
Sokol Miedzychod
21
32
29
27
109
53
X 171.5 0.70
0.75
25/02 01:00
Kotwica Kolobrzeg
25
20
19
14
78
45
T 178.5 0.75
7.5 0.90
Niedzwiadki Przemysl
21
20
14
18
73
41
X 178.5 0.95
0.80
25/02 01:00
Aritma Praha Women[4]
25
28
19
15
87
53
T 133.5 0.78
3.5 0.87
Levhartice Chomutov B Women[5]
19
16
19
9
63
35
X 133.5 0.94
0.87
25/02 01:00
CB Getxo
23
25
15
24
98
48
CDEB Pas
20
12
33
22
100
32
25/02 01:00
Marinhense
10
17
24
11
62
27
T 150.5 0.85
2.5 0.92
NCR Valongo
17
18
22
26
83
35
X 150.5 0.85
0.84
25/02 01:00
BPC Virtus Cassino
20
21
18
5
64
41
T 155 0.74
2 0.75
Rimadesio Desio
19
18
27
13
77
37
X 155 0.99
1.00
25/02 01:00
Euroleasing Sopron Woman's
25
25
16
14
80
50
Cegledi EKK Women
16
8
8
13
45
24
25/02 01:00
Vasas Csata Womens
17
16
20
7
60
33
Atomeromu KSC Szekszard Women
14
18
19
24
75
32
25/02 01:00
DVTK Miskolc Women
23
11
11
19
64
34
TFSE-MTK(W)
13
17
14
14
58
30
25/02 01:00
Sloga Women
20
19
12
17
68
39
T 136.5 0.80
0.98
Crvena Zvezda Red Star Women's[WABA6]
17
16
11
16
60
33
X 136.5 0.90
9.5 0.78
25/02 01:00
CBAL Qazeres Extremadura (W)[LFB15]
21
15
20
21
80
36
T 135.5 0.85
0.75
Navarra Woman's[LFB13]
18
25
14
20
85
43
X 135.5 0.85
2.5 0.95
25/02 01:00
Mladi Krajisnik Women
0
Lavovi Women
0
25/02 01:15
Lima-Horta Women
15
17
14
11
57
32
T 127.5 1.02
4.5 0.85
Boet-Mataro Women
16
15
22
24
77
31
X 127.5 0.70
0.85
25/02 01:30
Sassari Women''s[9]
24
19
15
13
71
43
T 144.5 0.95
1.5 0.85
Virtus Eiren Ragusa Woman's[6]
13
20
19
24
76
33
X 144.5 0.75
0.85
25/02 01:30
Assigeco Banca Popolare[R8]
18
22
21
28
89
40
T 155.5 0.83
1.5 0.70
Monferrato[G11]
18
20
17
21
76
38
X 155.5 0.83
1.00
25/02 01:30
Gernika Bizkaia Women's[7]
20
21
20
19
80
41
Coelbi Bembibre PDM Women[16]
14
18
18
24
74
32
25/02 01:30
Kufstein[7]
17
18
19
25
79
35
T 140.5 1.02
3.5 0.85
Mattersburg Rocks[3]
16
17
20
14
67
33
X 140.5 0.70
0.85
25/02 01:30
Pallacanestro Bolzano (w)
17
8
24
22
71
25
Vigarano Women
16
9
20
12
57
25
25/02 01:30
Bizkaia Bilbao II
21
16
17
15
69
37
San Pablo Burgos II
16
21
19
7
63
37
25/02 01:30
Sport Lisboa Benfica B
24
13
22
17
76
37
Sampaense Basket
18
19
12
22
71
37
25/02 01:30
Triglav Women[WABA7]
18
6
27
16
67
24
Tresnjevka 2009 Women's[WABA9]
15
25
11
23
74
40
25/02 01:30
ZKK Maribor (W)
21
11
15
28
75
32
BK Duchess Women
20
22
11
17
70
42
25/02 01:30
CB Enrique Soler 2
0
Jaen FS
0
25/02 02:00
Massachusetts Lowell River Hawks
45
59
104
45
T 159.5 0.95
10.5 0.93
Albany
37
58
95
37
X 159.5 0.75
0.79
25/02 02:00
Virginia Military(VMI)
21
30
51
21
Western Carolina
44
40
84
44
25/02 02:00
Stony Brook
35
40
75
35
T 132.5 0.95
9.5 0.97
William =& Mary
23
39
62
23
X 132.5 0.75
0.76
25/02 02:00
The Citadel
26
45
71
26
T 142.5 0.75
0.95
Chattanooga
36
26
62
36
X 142.5 1.07
6.5 0.87
25/02 02:00
New Hampshire
24
44
68
24
T 164 0.73
5.5 0.84
Maryland-Baltimore County(UMBC)
48
38
86
48
X 164 1.09
0.98
25/02 02:00
Florida Gators
35
42
77
35
Vanderbilt
20
44
64
20
25/02 02:00
Eastern Kentucky
47
48
95
47
Central Arkansas
40
42
82
40